Indeklima

Hvis du vil undgå kondens på vinduer, er der i princippet 2 veje: Forebyggelse eller afhjælpning af problemet. Forebyggelse skal ske før nybyggeri, tilbygning eller ombygning, mens afhjælpning finder sted, når skaden er sket, og man har fået kondens på sine vinduer.

Velfacs vinduer bringer ikke kun godt dagslys ind i stuen men giver også godt indeklima

Der er ingen tvivl om, at i det meget tætte nybyggeri, som der stilles krav om i bygningsreglementet, er et utilstrækkeligt grund-luftskifte - evt. kombineret med en høj relativ luftfugtighed indendørs og manglende luftcirkulation i alle hjørner, vindues- og dørnicher - en bombe under indeklimaet. Og at en korrekt udluftningsstrategi eller mangel på samme har store konsekvenser for både indeklimaet og brugernes helbred.

Vi anbefaler forbrugerne at gøre sig klart, i hvilken af nedenstående 3 situationer, de befinder sig - og agere derefter. I de to første anbefaler vi, at man læner sig op ad sin byggerådgiver, der kan sikre den fornødne grundventilation kombineret med mulighed for en tilstrækkelig luftcirkulation.Forskning i kondens

Indvendig og udvendig kondensdannelse er i dag et stigende problem i takt med bedre isolerede vinduer og mere tætte boliger med nedsat ventilation og dermed øget risiko for indeklimaproblemer.

Vi mener derfor, at forbrugerne har krav på bedre rådgivning om, hvordan man får et godt indeklima, og derigennem minimerer risikoen for kondens.

For at imødekomme dette iværksatte VELFAC i vinteren 2008/2009 undersøgelser i 8 kondensplagede boliger. Disse undersøgelser fortsætter hen over vinteren 2009/2010.

Vi forsøger - i forbindelse med det strategiske partnerskab "Intelligent og energieffektivt byggeri" - at etablere samarbejde med Aalborg Universitet med det formål at fastlægge faktorer for indvendig og udvendig kondensdannelse.