Sådan begrænser du støjgener i din bolig

Sådan begrænser du støjgener i din bolig

Vinduer kan begrænse udefrakommende støj. Vælg den rigtige løsning til reducering af generende støj fra fx trafik, jernbane og menneskemængder i dit hjem sammen med VELFAC. Du kan få vigtig viden om de forskellige muligheder hos vores eksperter.

 

Mange mennesker er i dag generet af omkringliggende støj fra for eksempel vejtrafik, lufthavne, jernebaner, industri, fritidsaktiviteter, institutioner m.m. Det er i en grad, så lidt over 700.000 boliger er belastet af trafikstøj, der tilmed overstiger den vejledende grænseværdi.

 

Og ikke nok med at trafikstøj kan være generende, så er støjforurening ifølge det Europæiske Miljøagentur samt Kræftens Bekæmpelse også med til at øge risikoen for en række sygdomme. Læs mere om dette her på siden, samt hvordan du kan være med til at aflive støjgener i din bolig med støjdæmpende vinduer.

Mere om helbredskonsekvenser ved støj

Støj fra trafikken er en af de værste støjkilder i vores samfund i dag. Støjniveauet er så skadeligt, at det i visse tilfælde kan øge risikoen for en række sygdomme. At være udsat for støjgener over længere tid kan føre til for eksempel søvnbesvær, koncentrationsbesvær, forhøjet blodtryk samt en øget risiko for stress. Din boligs indeklima kan også forringes, hvis du på grund af støj undgår at lufte ud.

 

Desuden kan det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for støj over længere tid. Ifølge WHO mister vi i Vesteuropa årligt 1 mio. leveår som følge af trafikstøj. Kræftens Bekæmpelse viser også en sammenhæng mellem trafikstøj og blandt andet blodpropper, diabetes og slagtilfælde.

 

Fakta

Ifølge Miljøstyrelsen ser de tankevækkende tal sådan ud:

 

  • 723.000 danske boliger ligger i områder med trafikstøj, der overstiger den vejledende grænseværdi på 58 dB

  • 141.000 af disse boliger er udsat for 68 dB eller mere – altså 10 dB mere end hvad grænseværdien tillader

 

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Bor du i et støjbelastet område?

 

Det udendørs støjniveau er blevet kortlagt for en stor del af landet. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du indtaste din adresse og få et indblik i, hvordan støjbelastningen er ved din bolig.

 

Støjkortet viser med farvekoder, hvor markant støjbelastningen er fra forskellige støjkilder som for eksempel vejnet, jernbaner og lufthavne. Ud over at indtaste din adresse skal du være opmærksom på at vælge typen af støj (vej, tog, luft), dag og nat samt i hvilken højde, støjmålingen er foretaget.

 

Det er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, der ligger til grund for målingerne for støj i boligområder og de er forskellige afhængige af den oplevede gene:

 

  • Vejstøj: Lden 58 dB
  • Togstøj: Lden 64 dB
  • Flystøj: Lden 55 dB

 

 

Se støjbelastningen i dit boligområde

 

Sådan kan du reducere støj udefra

 

Ud over at det kan være sundhedsfarligt at bo tæt på trafikstøj, kan det også være meget generende og forstyrrende. Den gode nyhed er, at det er muligt at reducere støjgener med støjreducerende vinduer.

 

 

Støjreducerende vinduer

Det er blandt andet glassenes tykkelse og afstanden mellem glassene, der afgør hvor godt et vindue reducerer trafikstøj. Jo større forskel der er på glassenes tykkelse og jo større afstand imellem glassene, des bedre er rudens evne til at holde trafikstøj ude.


TræAlu_TextImage_672x605px.png

Udsnit af VELFAC Ribo standard 3-lags rude.

 


En standard 3-lags rude er typisk bygget op af 3 lag glas hver med en tykkelse på 4 mm. Det vil typisk bremse støjen med 25-30 dB (kilde: mst.dk)

 

Vælger du i stedet deciderede støjdæmpende vinduer fra VELFAC, vil du opleve langt færre støjgener fra trafik mm. i din bolig.

 

Til en almindelig villa, vil vi typisk anbefale en af nedenstående to typer lydreducerende vinduer - afhængig af kravet til reduktion af trafikstøj:

  1. Lydreducerende vinduer (4-4-6)
  2. Deciderede lydvinduer (6-4-8,8)*

 

*Med udgangspunkt i et VELFAC 200 vindue

 

 

Tip

Hvis du kun oplever støjgener i rum, der vender ud mod vej eller jernbane, kan du vælge at sætte deciderede lydvinduer i her, og vælge almindelige eller lydreducerende vinduer i resten af boligen.


Der er ikke visuel forskel på almindelige ruder og lydreducerende ruder.

 

Få hjælp til at vælge støjreducerende vinduer

Hvis du er interesseret i at undersøge mulighederne for støjreducerende vinduer, anbefaler vi dig at tale dit projekt igennem med en professionel.

VELFAC VinduesMester

VELFAC har et tæt samarbejde med en række selvstændige tømrermestre over hele landet, som vi uddanner, træner og holder opdateret på den seneste viden inden for vinduer. Sådan en tømrer kalder vi en VELFAC VinduesMester.

 

Kontakt en VELFAC privatrådgiver

Tag en snak med en VELFAC privatrådgiver og få hjælp til at vælge de rette vinduer, der passer lige nøjagtig til din bolig.

 

Udvalgte emner

Hold støjen ude

Udefra kommende støj er i dag en væsentlig gene, særligt i bynære områder. Få vigtig viden om, hvordan du bedst kan holde støjen ude af din bolig ved hjælp af VELFAC vinduer.

Få mere dagslys

Vi opholder os store dele af dagen indendørs. Bl.a. derfor er vi interesseret i at udnytte det naturlige dagslys optimalt, da det har så stor betydning for vores velbefindende og indeklimaet i boligen.

Få et bedre indeklima

At lufte ud dagligt er vigtigt. Det nedbringer bl.a. risiko for skimmelsvamp, fjerner skadelige stoffer og mindsker allergisymptomer.

I over 20 år har VELFAC været medlem af Dansk Indeklima Mærkning; en garanti for at vores vinduer og døre ikke forurener indeklimaet.

Få mere information til dit vinduesvalg.

I vores univers Tips og gode råd til boligejere kan du finde mange flere relevante emner, der klæder dig godt på, når du overvejer nye vinduer og døre.