DINE MULIGEDER FOR AT REDUCERE BOLIGSTØJ

Boligstøj kan reduceres på flere måder. Én af dem er støjreducerende vinduer. Hos VELFAC er vi specialister i lyd og akustik i forbindelse med vinduer i boligen.

Kom din boligstøj til livs

Støj er en blivende og stigende udfordring i vores hverdag. I takt med den øgede urbanisering, er støj kommet for at blive. 

Der er flere muligheder for at reducere udefrakommende støjgener i din bolig. For eksempel findes der forebyggende tiltag som støjskærme og støjvolde ved store veje eller støjdæmpende asfalt, sænkning af fartgrænser og begrænsning af trafik om natten.

Men støjreducerende vinduer fra VELFAC er også oplagt. Det er blandt andet glassenes tykkelse og afstanden mellem glassene, der afgør hvor godt et vindue reducerer trafikstøj.

Jo større forskel der er på glassenes tykkelse og jo større afstand imellem glassene, des bedre er rudens evne til at holde trafikstøj ude.

VELFAC V200E corner.png

Udsnit af VELFAC 200 standard 3-lags rude.

En standard 3-lags rude er typisk bygget op af 3 lag glas hver med en tykkelse på 4 mm. Det vil typisk bremse støjen med 25-30 dB (kilde: mst.dk)

Vælger du i stedet deciderede støjdæmpende vinduer fra VELFAC, vil du opleve langt færre støjgener fra traffik mm. i din bolig.

TIP: Hvis du kun oplever støjgener i rum, der vender ud mod vej eller jernbane, kan du vælge at sætte deciderede lydvinduer i her, og vælge almindelige eller lydreducerende vinduer i resten af boligen. Der er ikke visuel forskel på almindelige ruder og lydreducerende ruder.

Til en almindelig villa, vil vi typisk anbefale en af nedenstående to typer lydreducerende vinduer - afhængig af kravet til reduktion af trafikstøj:

1) Lydreducerende vinduer (4-4-6)

2) Deciderede lydvinduer (6-4-8,8)*

*Med udgangspunkt i VELFAC 200 Energy vindue 

 

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at undersøge mulighederne med støjreducerende vinduer anbefaler vi dig at kontakte en selvstændig og erfaren VELFAC VinduesMester i dit område for et tilbud på lydreducerende vinduer, der passer til dine behov. 

Derudover er det oplagt at kontakte vores kunderådgivning.
Se mere her