UNDERSØG STØJBELASTNINGEN OMKRING DIN BOLIG

Vil du vide hvor kraftig støjbelastningen er omkring din bolig? Brug miljøstyrelsens støjkort, og find ud af om du bor i et støjbelastet område.

Undersøg støj omkring dit hjem

Generne fra trafikstøj og den negative indflydelse på helbredet er nogle af årsagerne til, at myndighederne i Danmark aktivt arbejder med at kortlægge støjen for at kunne forebygge og lave støjhandlingsplaner. Kortlægningen af trafikstøjen er et kontinuerligt arbejde i bestræbelserne på at reducere støj.

Fakta
Ifølge Miljøstyrelsen ser de tankevækkende tal sådan ud:

• 723.000 danske boliger ligger i områder med trafikstøj, der overstiger den vejledende grænseværdi på 58 dB

• 141.000 af disse boliger er udsat for 68 dB eller mere – altså 10 dB mere end hvad grænseværdien tillader

Kilde: Miljøstyrelsen

Bor du i et støjbelastet område?

Det udendørs støjniveau er blevet kortlagt for en stor del af landet. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du indtaste din adresse og få et indblik i, hvordan støjbelastningen er ved din bolig.

- Prøv støjkortet her

Støjkortet viser med farvekoder, hvor markant støjbelastningen er fra forskellige støjkilder som for eksempel vejnet, jernbaner og lufthavne. Ud over at indtaste din adresse skal du være opmærksom på at vælge typen af støj (vej, tog, luft), dag og nat samt i hvilken højde, støjmålingen er foretaget.

Det er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, der ligger til grund for målingerne for støj i boligområder og de er forskellige afhængige af den oplevede gene:

  • Vejstøj: Lden 58 dB
  • Togstøj: Lden 64 dB
  • Flystøj: Lden 55 dB

SE DINE MULIGEDER FOR AT REDUCERE STØJEN UDEFRA