Risiko for funktionsfejl på VELFAC 200 Energy skydedør med højt bundstykke, 70 mm

Et beslag på VELFAC 200 Energy skydedøren med højt bundstykke (70 mm) lever ikke op til den forventede kvalitet, hvilket medfører øget risiko for funktionsfejl. Vi underrettede Sikkerhedsstyrelsen, som har vejledt i forløbet og godkendt vores tiltag til information og udbedring af fejlen.

Vi har i en kvalitetskontrol konstateret, at et bærebeslag på VELFAC 200 Energy skydedøren med højt bundstykke (70mm) ikke opfylder den forventede kvalitet.

På nogle skydedøre er der fundet en fejl i beslagene, som giver øget risiko for funktionsfejl. Det vil i nogle tilfælde betyde, at døren ikke kan betjenes, mens det i sjældne tilfælde potentielt kan påvirke rammen med glasset, der kan løsne sig eller i enkelte tilfælde falde ned.

Der er meget lav sandsynlighed for, at fejlen opstår. Vi har ikke oplevet fejl i produktets første leveår, men over tid og i kombination med manglende vedligeholdelse er det nu noteret, at der kan opstå brister i glidebeslaget, så det mister forbindelsen til sporet.

Vi underrettede Sikkerhedsstyrelsen, så snart vi fik kendskab til den mulige funktionsfejl, og de har godkendt vores tiltag til at nå ud til de berørte kunder og skifte beslaget.

De berørte kunder, som vi har data på, vil blive kontaktet direkte. Desuden tilbyder vi alle kunder, der har købt VELFAC 200 Energy skydedøren produceret fra 2014 frem til maj 2022 at få skiftet glidebeslag.

Vi understreger, at udfordringen udelukkende omfatter skydedøren med højt bundstykke og dermed ikke berører hverken V200/V200i skydedør, VELFAC 200 Energy skydedør med lav bund eller skydedøren fra serien Ribo.

Som ansvarlig virksomhed med stor fokus på den højeste kvalitet ønsker vi at undskylde for den ulejlighed, denne situation måtte medføre for vores kunder.

For udbedring af fejlen venligst udfyld formularen her


V200_Højbund_1LEAF_Full img_2000x2000px.png