Korrekt modtagelse

Boligforening med korrekt levering af vinduer og døre fra Velfac

Ansvaret for leverede VELFAC elementer overgår til kunden, så snart elementerne er placeret på jorden. Derfor bør du ved modtagelsen straks kontrollere, at forsendelsen er uden umiddelbart synlige skader på emballering samt elementer, og at antallet på fragtbrevet svarer til det leverede. Eventuelle skader og/eller mangler skal anføres på fragtmandens kopi af fragtbrevet samt hurtigst muligt - og inden 24 timer -reklameres til VELFAC Kundeservice på tlf. 7628 8500.

Hvis du ikke kan være til stede ved leveringen, vil varerne blive aflæsset på din risiko, og anses så for leveret uden fejl og mangler.

Kan evt. skade først konstateres efter udpakning, bedes du snarest muligt og ikke senere end 7 dage efter leveringsdatoen kontakte VELFAC Kundeservice på tlf. 7628 8500.

I alle tilfælde må der ikke disponeres over beskadigede varer uden forudgående aftale med VELFAC.

Overholdes ovenstående ikke, må vi desværre afvise reklamationen.