Levetid

Levetid

Det bæredygtige byggeri går godt i spænd med lang levetid på VELFAC vinduer og døre. På den måde er vi med til at bidrage til vejen mod en mere grøn agenda i byggeriet. Her kan du blive klogere på, hvordan den lange holdbarhed på VELFAC vinduer og døre er en del af vores grønne målsætning.

Hos VELFAC er det en del af vores værdisæt at arbejde med bæredygtighed, indeklima og menneskers velvære. Vores viden, erfaring og indsigt bruger vi til at rådgive om valget af vinduer og døre, så det er nemmere at tænke bæredygtigt allerede tidligt i byggeriets faser og eksempelvis opnå en DGNB-certificering.

 

 

Lang holdbarhed

Indbegrebet af bæredygtighed er basalt set en lang levetid. Og lang holdbarhed får du med VELFAC, forudsat korrekt indbygning fra start og løbende minimal vedligeholdelse efter forskrifterne. Den forventede levetid på vinduer og døre fra VELFAC er 50 år. Få mere viden om, hvordan vi sikrer robusthed og lang holdbarhed af vinduer og døre.

 

Vores vinduer og døre er gennemtestede og kvalitetssikrede. Se mere om hvordan vi tester såvel eksternt som internt.

 

Vi kommer med en række anbefalinger til, hvordan VELFAC vinduer og døre bør vedligeholdes for at opnå den lange levetid. Læs mere her om vores anvisninger.

 

Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan vi mener lang levetid spiller ind på det bæredygtige byggeri.Holdbarhed - levetid for VELFAC produkter

 

Bygninger medfører i løbet af hele deres levetid høje omkostninger, når man ser på processen fra opførelse til anvendelse og i sidste ende nedrivning. Det er derfor relevant at kende byggematerialers levetid set i forhold til den økonomiske helhedsbetragtning af en bygning.

 

Levetiden for VELFAC vinduer og døre afhænger af en række forskellige faktorer. Som producent gør vi alt for at sikre, at designet af vores produkter lever op til de højeste krav for robusthed, holdbarhed og kvaliteten i selve vindues- og dørkonstruktionen.

 

Andre faktorer, som også har betydning for levetiden, men som ligger uden for vores kvalitetskontrol, er fx:

 

 • Montering
 • Brugsforhold
 • Frekvensen af vedligehold
 • Geografisk placering
 • Påvirkninger udendørs som indendørs

 

Her kan du se levetiden for de forskellige VELFAC produktsystemer i VELFAC DGNB-dokumentationen.Test - af produkter, processer og komponenter 

 

Høj kvalitet går hånd i hånd med tests. Som mønstervirksomhed er det vigtigt for VELFAC at sikre konsistens i vores processer. Vi har fokus på kvalitet i hele livscyklussen omkring produkterne: lige fra delkomponenter, over processer og til den endelige færdigvare. 

 

Vi arbejder konstant med udvikling, test og forbedringer for at sikre vores vinduer og døres lange levetid. VELFAC produkter er gennemtestede og kvalitetssikrede i forhold til:

 

 • Vind- og vandtæthed
 • Brand
 • Støj
 • Styrke
 • Stabilitet
 • Indbrudssikring
 • Energiegenskaber

 

Vores vinduer og døre lever op til og overgår foreskrevne branche- og lovkrav samt gældende EU standarder inden for området. Er du yderligere interesseret i at se testresultater for de forskellige åbnefunktioner kan det ses i vores ydeevnedeklarationer (DoP-dokumenter) for hver enkelt vinduesserie.

 

 

Vi tester ud fra en helhedsbetragtning

Vi opretholder løbende et krævende eksternt testprogram hos anerkendte testinstitutioner, ligesom interne test af produkterne hos VELFAC er en naturlig del af produktudviklingsprocessen. På den jyske vestkyst udsætter vi bl.a. vindueskarme og beslag for saltholdig vestjysk vind og vejr over en årrække, hvor vi tester for korrosionsbestandighed og holdbarhed.

 

VELFAC produkter testes og certificeres bl.a. i henhold til den internationalt anerkendte produktcertificering Q-Mark, der varetages af Exova BM TRada. Her testes og tredjepartsverificeres VELFAC produkter i brug årligt ud fra en helhedsbetragtning. Der skabes dermed bevis for, at produkterne konstant lever op til en høj standard i forhold til ydeevne og produktionsprocesser. Med Q-Mark ’Fit For Purpose’ sikrer vi, at der er fokus på hele produktet, og at produktet bliver robust.

 

Robusthed og levetid på 50 år sikres ved korrekt indbygning fra start og med vedligeholdelse efter forskrifterne. For information om korrekt vedligeholdelse og frekvens heraf se Brugervejledning og Skabelon for PRO1.5 i DGNB-dokumentationspakkerne.

 

Se mere om VELFAC testprogram her

 

 

Undgå korrosion

Alle vores beslag er optimeret til det hårde danske vejrlig. Derfor er beslagene gennemtestet og specialproduceret til at modstå minimum 500 timers salttågetest for at undgå korrosion. VELFAC tester beslag efter Cyclic Corrosion Test (CCT), der afspejler naturens påvirkning med varierende temperatur og skiftevis tørt og fugtigt miljø. Det giver en større sikkerhed for et holdbart beslag. Selv efter denne test (480 timer) må beslagene ikke have spor af rust.

 

Se mere her om vores omfattende test af beslagdele for fx VELFAC 200Vedligehold – korrekt vedligeholdelse sikrer lang levetid

 

VELFAC vinduer har en lang levetid på 50 år, såfremt de vedligeholdes korrekt. Vedligeholdelsen kan holdes på et minimum med regelmæssig rengøring af ramme og beslagdele. Lang levetid er bæredygtigt og værdifuldt i sig selv.

 

VELFAC udbyder forskellige åbnefunktioner, hvor rammens udvendige side kan rengøres indefra. Det gælder udadgående topvende-, sidevende- og sidestyrede vinduer samt indadgående sidehængte og bund/sidehængte vinduer.

 

For at bibeholde den optimale kvalitet og holdbarhed er det vigtigt, at vinduer og døre fra VELFAC rengøres og vedligeholdes korrekt.

 

For information om korrekt vedligehold og frekvens heraf se VELFAC brugervejledning eller benyt skabelonen ’Frekvens for renhold og vedligehold’ i vores DGNB-dokumentationspakker.

 

 

Bliv klar til mindre klimabelastende byggeri med VELFAC DGNB-dokumentation


Vi har gjort det nemt at bygge mindre klimabelastende med VELFAC. Fx kan du hente vores EPD'er og DGNB-dokumentation samt få hjælp til begge dele af én af vores dygtige DGNB-rådgivere i VELFAC.

 

Hent VELFAC EPD'er

Download VELFAC EPD'er

Vi tilbyder produktspecifikke EPD’er, der afspejler vores overordnede vinduessystemer, med udgangspunkt i et topstyret vindue med referencemålene 1230x1480mm. Download vores EPD'er som PDF eller LCAByg-filer.

 

VELFAC EPD brochure

I vores korte EPD brochure kan du finde mere dybdegående viden om, hvordan VELFAC produktspecifikke EPD'er er udarbejdet og skal læses.

 

Hent DGNB-materialer

DGNB dokumentationskatalog

Til DGNB-certificeringen af 'Nye bygninger og omfattende renoveringer' finder du her vores DGNB-materiale med de kriterier, der er relevante for VELFAC produktserier.

 

DGNB-Villa dokumentationskatalog

Til DGNB-certificering af privatboligen finder du her vores DGNB-materiale med de kriterier, der er relevante for VELFAC produktserier.

 

DGNB dokumentationspakker

Til brug for dokumentation ved DGNB-certificering af 'Nye bygninger og omfattende renoveringer' samt villaer har vi samlet relevant og tilgængelig produktdokumentation og certifikater gældende for hver enkelt produktserie.

 

"Med fokus rettet mod cirkulær bæredygtighed og design for adskillelse er VELFAC en relevant samarbejdspartner. Nemt tilgængelig dokumentation og en proaktiv tilgang til emnet er med til at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.” 

 

- Kasper Guldager Jensen, Arkitekt og direktør hos GX

 

Kom rigtigt fra start. Få hjælp til EPD & DGNB

VELFAC kan bidrage positivt til DGNB-certificering, og vi ved, hvad vi taler om. Du er altid velkommen til at kontakte os for sparring og svar på dine spørgsmål.