VELFAC EPD'er

Produktspecifikke EPD’er, der kan bidrage til dit byggeri

Med produktspecifikke EPD’er fra VELFAC, i stedet for VinduesIndustriens branchespecifikke EPD’er, er det nu muligt at opnå mere retvisende beregninger. Beregningen anvender CO2-ækvivalenter for vores materialer, som i EPD’en benævnes Global Warming Potential (GWP), og viser VELFAC vinduers klimapåvirkning i form af kg CO2-ækvivalenter.
 


Hent VELFAC EPD'er

I VELFAC ønsker vi at være så transparente og åbne som muligt. Det er vores produktspecifikke EPD’er et udtryk for. Vi tilbyder  EPD’er, der afspejler vores overordnede vinduessystemer, med udgangspunkt i et topstyret vindue med referencemålene 1230x1480mm.Alt du skal vide om VELFAC EPD

BR18 klimakrav

Siden januar 2023 er nye klimakrav indført i bygningsreglementet for at nedbringe nye bygningers CO2-aftryk. Det betyder, at:

 • Alt nybyggeri skal dokumentere klimadata for materialer, der indgår i byggeriet i en LCA-beregning
 • For nybyggeri større end 1.000 m2 gælder, at en øvre grænseværdi på max 12 kg CO2-ækv./m2/år skal overholdes
 • Grænseværdien forventes skærpet yderligere i 2025.

 

Læs mere om BR18 klimakrav og hvad de betyder for dig

Til beregning af LCA har VELFAC med produktspecifikke EPD’er udregnet klimabelastningen i form af CO2-ækvivalenter for vores egne vinduer. Herunder er skitseret den gængse byggeproces, hvor de mørkegrønne moduler indikerer, at de indgår i bygningsreglementets klimakrav.


VELFAC EPD byggeproces.png


Med produktspecifikke EPD’er fra VELFAC, i stedet for VinduesIndustriens branchespecifikke EPD’er, er det nu muligt at opnå mere retvisende beregninger. I beregningen anvendes netop CO2-ækvivalenter for vores materialer, som i EPD’en benævnes Global Warming Potential (GWP), og som er et udtryk for VELFAC vinduers klimapåvirkning i form af kg CO2 ækv./m2/år.

Hvad er en EPD?

EPD er en forkortelse for Environmental Product Declaration eller på dansk: Miljøvaredeklaration. Det betyder i korte træk, at en EPD:

 • Deklarerer klimapåvirkninger for et materiale per enhed eller per m2
 • Baseres på en LCA (Life Cycle Assessment) også kaldet livscyklusvurdering
 • Følger EPD-standarden EN15804:2012+A2:2019/AC2021
 • Skal 3. parts verificeres i henhold til ISO 14025:2006
 • Gælder for en 5-årig periode

 

Hvad baseres EPD ellers på 
Proceduren for at lave en EPD er i korte træk, at for det pågældende produkt, her et VELFAC vindue, skal det basere sig på en PCR (Product Category Rule), som definerer, hvordan en bestemt produktkategori skal analyseres.

VELFAC produktspecifikke EPD’er

VELFAC ønsker i høj grad at være så transparente og åbne som muligt. Det er udarbejdelsen af vores produktspecifikke EPD’er et udtryk for.


Vi har udarbejdet 4 EPD’er, der afspejler vores overordnede vinduessystemer. I alle tilfælde gælder, at der er taget udgangspunkt i et topstyret vindue med referencemålene 1230x1480mm:

 • VELFAC 200 ENERGY
 • VELFAC Ribo / VELFAC Classic (træ/alu)
 • VELFAC Ribo / VELFAC Classic (træ/træ)De produktspecifikke EPD’er fra VELFAC dækker:

 • Modulerne: A1-A3 + A5 + C + D
 • 1 m2 deklareret enhed med udgangspunkt i referencevinduet


EPD’erne dækker ikke modulerne: B1-B7 (brugsfasen).

Ifølge bygningsreglementets klimaberegning indregnes modulerne B4 (udskiftning) og B6 (energiforbrug til drift) også. Disse 2 moduler afhænger af byggeprojektet som helhed og skal derfor fastsættes af rådgiveren.

Sådan læser du en VELFAC EPD

Allerede i designfasen, og når der jungleres med BIM-modeller, er det muligt at inkorporere EPD’er til estimering af CO2 klimaaftrykket for byggematerialer og bygning. På den måde kan der allerede i den tidlige fase screenes for byggematerialer med det laveste klimaaftryk. Jo flere produktspecifikke EPD’er, jo mere retvisende beregninger.

Når en bygnings klimaaftryk skal beregnes, er der fastsat en betragtningsperiode på 50 år. Jf. SBI-rapport 2013:30 er vinduers levetid fastsat til 50 år og rudens til 25 år.

Nedenfor ses et tabeludsnit fra VELFAC EPD dokumentation for et topstyret VELFAC 200 ENERGY vindue i træ/alu. GWP-tallet er et udtryk for, hvor stort dette vindues klimapåvirkning er (kg CO2). Det er disse CO2-tal akkumuleret for de respektive moduler i byggeriets faser (fremstilling, bortskaffelse og genbrug), der skal medtages i LCA-beregningen.

Ordforklaring

EPD: Environmental Product Declaration - miljøvaredeklaration, der dokumenterer en byggevares klimapåvirkning

LCA
: Life Cycle Assessment - livscyklusvurdering. En metode, der beregner de potentielle miljøpåvirkninger fx af en bygning eller et produkt.

Ækvivalenter: Omregningsbegreb, så miljøpåvirkning fra forskelligartede emissioner kan sammenlignes.

GWP: Global Warming Potential. GWP-indexet udtrykker klimapåvirkningen over en årrække i f.t. CO2.

 

 

breaker

 

 

 

Kompetent og dedikeret EPD rådgivning til dit projekt

Hos VELFAC får du den gode rådgivning, der kræver at kunne se sammenhængen mellem EPD'en, og hvordan den anvendes efterfølgende.

Sådan kan produktspecifikke EPD'er gøre en forskel

Med VELFAC produktspecifikke EPD’er er produktionens ”baseline” blevet kortlagt, som dermed øger muligheden for at kunne optimere på produkternes CO2 aftryk. Det er et godt udgangspunkt for løbende udvikling og forbedring mod et mere bæredygtigt byggeri. Vores produktsspecifikke EPD'er kan:

 • Give bygherre en mere retvisende opgørelse over det samlede CO2 aftryk for produktet

 • Sikre et validt datagrundlag for klimapåvirkningen grundet 3. parts certificering/verificering

 • Hjælpe med dokumentation i forhold til BR18 klimakrav og bygningscertificeringer som fx DGNB

 • Bistå i forhold til et evt. udbudskrav om produktspecifik EPD
 

Peter-Krogh.jpg

Ud over at rådgive i forhold til sammenligning mellem alternative EPD'er rådgiver vi i forhold til sammenhængen mellem en LCA-beregning og vores egne produktspecifikke EPD'er.

 


”Vi giver rådgivning i forhold til sammenhængen mellem en LCA-beregning og vores EPD’er. Der ud over rådgiver vi i forhold til sammenligning mellem alternative EPD´er. Dog bør EPD´er som udgangspunkt ikke sammenlignes på komponentniveau men på bygningsniveau.”

 

- Peter Krogh, Teknisk Chef og DGNB konsulent, VELFAC

 

Har du spørgsmål til dit projekt? Få sparring med vores DGNB-konsulenter

 

Pierre Marie

Akustik specialist & DGNB-konsulent

piem@dovista.com

Mobil 6025 1682

Peter Krogh

Teknisk chef & DGNB-konsulent

pet@dovista.com

Mobil 3032 6391

 

 

 

Bliv klar til mindre klimabelastende byggeri med VELFAC DGNB-dokumentation


Vi har gjort det nemt at bygge mindre klimabelastende med VELFAC. Fx kan du hente vores EPD'er og DGNB-dokumentation samt få hjælp til begge dele af én af vores dygtige DGNB-rådgivere i VELFAC.

 

Hent VELFAC EPD'er

Download VELFAC EPD'er

Vi tilbyder produktspecifikke EPD’er, der afspejler vores overordnede vinduessystemer, med udgangspunkt i et topstyret vindue med referencemålene 1230x1480mm. Download vores EPD'er som PDF eller LCAByg-filer.

 

VELFAC EPD brochure

I vores korte EPD brochure kan du finde mere dybdegående viden om, hvordan VELFAC produktspecifikke EPD'er er udarbejdet og skal læses.

 

"Med fokus rettet mod cirkulær bæredygtighed og design for adskillelse er VELFAC en relevant samarbejdspartner. Nemt tilgængelig dokumentation og en proaktiv tilgang til emnet er med til at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.” 

 

- Kasper Guldager Jensen, Arkitekt og direktør hos GX

 

Kom rigtigt fra start. Få hjælp til EPD & DGNB

VELFAC kan bidrage positivt til DGNB-certificering, og vi ved, hvad vi taler om. Du er altid velkommen til at kontakte os for sparring og svar på dine spørgsmål.