Certificering

Af produkter og processer

Vores certificeringer er med til at understrege og dokumentere, at vores produktion er underlagt løbende kontrol. Du kan derfor være sikker på, at vores vinduer og døre kontinuerligt afprøves og verificeres af uvildige organer.
 

CE-mærkning

Vinduer og døre fra VELFAC er CE-mærket. CE-mærkning af vinduer og døre er fra 1. februar 2010 en betingelse for, at disse må markedsføres i et EU-land. Pr. 1. juli 2013 trådte nye mærkningsregler i kraft, idet CE-mærkningen skal suppleres med en ydeevnedeklaration. Hos VELFAC lever vi naturligvis op til lovgivningens krav.

 

Elementerne er testet efter EN 14351-1, der er gældende standard i forbindelse med CE-mærkning.

 

Dansk Vindues Verifikation (DVV)

VELFAC er medlem af VinduesIndustrien og dermed omfattet af DVV garantien. Det betyder, at alle VELFAC vinduer og døre som et minimum overholder de standarder for produkt og produktion, der er defineret i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.

 

Vinduer, der er mærket med kvalitetsmærket "DVV", giver forbrugerne en sikkerhed for, at produkternes kvalitet er i orden og velegnet til det danske klima.

 

En uvildig kontrolinstans foretager løbende fabriksbesøg, der sikrer, at certificerede medlemmer overholder de fastlagte kvalitetsnormer, fx hvad angår kvalitetsstyring, konstruktion, ydeevne, materialer og overflader. Enhver ny vindueskonstruktion skal godkendes, før den sættes i produktion. Det er en vigtig del af den løbende kvalitetskontrol, at produktionen ikke afviger fra de specifikationer og konstruktionstegninger, der ligger til grund for godkendelsen.

 

VELFAC vinduer og døre er DVV-certificerede under vort moderselskab, DOVISTA A/S.

 

FSC – Klimavenlig skovdrift

Ved at anvende FSC®-certificeret træ i produktionen af vinduer og døre understøtter VELFAC hensigten om at passe godt på miljøet.

 

FSC er en forkortelse for Forest Stewardship Council®. Når man vælger vinduer og døre med FSC-certificering, er man med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. FSC-certificeringen demonstrerer således, at VELFAC lever op til de højeste sociale og økonomiske standarder for køb og anvendelse af træprodukter.

 

Indeklimamærkning

Vi har gennem mere end 20 år været medlem af Dansk Indeklima Mærkning, en frivillig mærkningsordning, som har til formål at forbedre indeklimaet i bygninger ved at give:

 

  • Producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager mere hensyn til indeklimaet

  • Forbrugerne et redskab til at udvælge de produkter, der tager hensyn til indeklimaet

  • Alle et redskab til bedre at forstå, hvordan produkter påvirker indeklimaet
 

Energivinduer

Energimærkningsordningen for vinduer er et samarbejde mellem Energistyrelsen og VinduesIndustrien, som har til mål at gøre det lettere for forbrugeren at finde det mest energirigtige vindue.

 

VELFAC er tilmeldt denne ordning og kan levere A- og B-mærkede vinduer.

 

ISO-certificering af kvalitetsstyring og miljøledelse

Hos VELFAC har vi certificeret vores kvalitetsstyring af VELFAC 200 serien i henhold til kravene i ISO 9001 og vores miljøledelse i henhold til kravene i ISO 14001.

 

Læs mere om ISO 9001

 

Læs mere om ISO 14001