Lydvinduer - hjælp dine kunder med støjreducering

Lydvinduer - hjælp dine kunder med støjreducering

Generende støj fra fx trafik og jernbane er et fokusområde for boligejere og politikere - med god grund. Støj er nemlig sundhedsskadeligt og et stigende problem. Støjreducerende vinduer kan dæmpe udefrakommende støjgener i større eller mindre grad og VELFAC klæder dig på, så du kan rådgive dine kunder.

Støjproblemer er en stigende udfordring især i byerne og nær trafikale knudepunkter. Støjgenerne kan forventes at stige i takt med den øgede urbanisering og fortætning af befolkningen geografisk, som vi ser i dag. Med det tætte byggeri vil vi automatisk blive udsat for en større støjbelastning, hvilket kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Der er fundet sammenhænge mellem længere tids trafikstøjbelastning og sygdoms- og dødstilfælde.

 

 

Hvornår skal du anbefale lydvinduer?

Lydbestemmelser

I BR2018 stilles der krav om lydklasse C i henhold til DS490. Her beskrives de maksimale grænseværdier for støj indendørs, der kommer fra trafik. Disse krav gælder uanset, hvilken type beboelse der er tale om.

 

Ifølge Bygningsreglementet er det maksimale indendørs støjniveau Lden ≤ 33 dB i opholdsrum i boliger med lukkede vinduer og åbne ventiler.

 

Du kan tjekke støjbelastningen i et boligområde:

Prøv støjkortet

 

 

 

 

Effekten af lydvinduer

 

Et lydvindue reducerer typisk støjen med 3-10 dB i forhold til en standard rudeopbygning. Disse dB-tal kan være uhåndgribelige for din kunde, men vigtige for at du kan forklare effekten af lydvinduer.

 

Du kan i tabellen herunder se, hvor meget selv den mindste lydisolering kan betyde:

 

opfattet ændring tabel.png

"Trafikstøj kræver handling", hvidbog april 2020 

 

Fakta

Når man måler på et vindues lydisolerende effekt, er det ikke nok at teste ruden. Både glas, karm og ramme (og montagen) har stor betydning for effekten.

Læs mere om, hvordan VELFAC lydtester.

 

Rudeopbygningen - alt det, du skal være obs på 

 

Den lydreducerende rude er opbygget lidt anderledes end standardruden, hvilket i nogle tilfælde har betydning for U-værdi og vægt. 

 

Bestemte rudeopbygninger giver øget lyddæmpning

Vinduer er i sig selv støjdæmpende. Hvor meget, afhænger af opbygningen af karm og ramme, og selvfølgelig sammensætningen af ruderne.

 

Med udgangspunkt i standardvinduet kan du opnå mærkbar støjreduktion ved at variere glasskivernes tykkelse og øge afstanden mellem glasskiverne. Bruger man herudover lamineret glas, bliver støjreduktionen endnu bedre.

 

Man måler ud fra reduktionstal, hvor Ctr-korrektion er den mest anvendelige, da den korrigerer for støj fra bytrafik (Rw+Ctr).

 

Herunder kan du se, hvordan forskellige rudeopbygninger kan give en øget lyddæmpning for det samlede vindueselement:

 

AkustikTabel.png

Du finder forklaring på begreberne her

 

 

Øvrige punkter, du skal være opmærksom på:

 

Støjdæmpning i facadedøre

Hvis støjdæmpning er vigtigt i hele boligen, skal valg af facadedør også overvejes. Rammedøren vil altid have bedre støjreduktion end pladedøren. Det skyldes, at lydens vej er lettere gennem træ og isolering modsat vejen gennem flere lag glas.

 

Vi anbefaler at vælge samme type glas til rammedøren, som til resten af vinduerne, for at opnå optimal støjreduktion.

 

U-værdien i lydvinduer

U-værdien er et vigtigt parameter for indeklima og energibesparelse. Der er ikke store ændringer ved skift fra standardrude til lydruder - VELFAC Ribo ændres slet ikke.

 

Herunder kan du se nogle eksempler afhængigt af vinduessystem og valg af rude. Det er især Eref værdien, som ændrer sig.

 

 

Lydruder er tungere

Det er ingen hemmelighed, at vinduer og døre vil blive tungere med lydglas. Der er simpelthen mere glas per rude.

Sammenligning af 1 m2 rude:

3-lags standardrude = 30 kg

Lydreducerende rude = 35 kg

 

Den øgede vægt skal du være opmærksom på som tømrermester. Det har nemlig betydning for håndtering under montagen (skal der en ekstra svend på eller lejes lift?). Det kan også betyde begrænsninger i størrelsen af elementerne, da hængsler mm. skal kunne holde til vægten og stadig leve op til vores strenge tests.

 

Et godt eksempel er VELFAC 200 terrassedøren, der har en max rammevægt på 80 kg med almindeligt bundstykke. Vælges 24 mm bundkarm, kan du øge rammevægten til 105 kg, hvilket betyder mulighed for tungere glas. Samtidig er hængslerne justerbare, hvilket er en klar fordel, især når rammen bliver tung.

 

 

 

Montering af VELFAC lydvinduer

 

Der er enkelte ting, du skal være ekstra opmærksom på, når du monterer et lydvindue. Det har nemlig stor betydning for den støjdæmpende effekt efterfølgende.

 

Montering af lydvinduer.png

 

 

Isolering og fugning

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at isolere og fuge korrekt i forbindelse med montering af lydruder. Hvis bare én af de viste lydveje nedenfor har en dårlig isolation, vil vinduets samlede lydisolation være forringet.

Oplukkeligt vindue.png

Tværsnit af oplukkeligt vindue set fra oven. Illustration fra SBi-anvisning 244, "Lydisolering af klimaskærmen"

 

Vær i øvrigt opmærksom på at jo tungere glas, der kræves for at opfylde lydreduktionskravene, jo flere begrænsninger vil der være på størrelsen for de enkelte åbnefunktioner.

 

 

Tips til tætning og fuger i lydvinduer

  • En tæt fuge kræver, at fugen har en bredde, som passer til det anvendte fugemateriale, så fugen forbliver elastisk og ikke slipper karm eller mur

  • Tætning udføres på både inderside og yderside med elastisk fuge og størst mulig afstand.

    Vigtigt: Følg altid anvisningerne for 2-trins fuger i forskellige facadematerialer. En tæt fuge medfører øget risiko for kondens i konstruktionen, så dræn og ventilation kan være nødvendigt.
    Læs mere hos Fugebranchens Garantiordning (gratis - kræver login)

  • Fugen mellem karm og mur skal stoppes hårdt – svarende til 3 gange normal stopning

 

 

Brug korrekt udluftningsventil

Brug aldrig almindelige friskluftventiler i lydvinduer. Det anbefales at bruge VELFAC lydventil i forbindelse med lydreducerende ruder og lyddæmpet murventil til deciderede lydruder.

 

 

 

Kom godt i gang med rådgivning om støjreducering

Se støjbelastningen i din kundes boligområde.

 

Bliv klædt på til at gøre en forskel for dine kunder

Med VELFAC vinduer og døre kan du tilbyde unikke løsninger til dine kunder.

Udvalgte emner

Lydvinduer

Støjreducerende VELFAC vinduer kan dæmpe udefrakommende støjgener. VELFAC klæder dig på, så du kan rådgive dine kunder.

Indeklima

Indeklimaet er kommet i fokus - og med god grund. Men hvad er godt indeklima? Og hvordan rådgiver du din kunde bedst?

Sikring

Sikring er både indbrudssikring og sikkerhed i anvendelsen. Med VELFAC kan du tilbyde branchens bedste indbrudssikring uden merpris.

Få mere ud af VELFAC

Hos VELFAC får du en unik kombination af rådgivning, viden og direkte salg.

Få rådgivning og sparring

Med VELFAC skal du ikke igennem tidskrævende og besværende mellemled for at købe vinduer. Du får direkte kontakt til os og rådgivning, når du har brug for det.

 

Find teknisk produktinformation

Se systeminformation, åbnefunktioner og tilbehør og find tegninger, vejledning og dokumentation for alle VELFAC produktserier.