Indeklima og energi

 

Indeklima og energi

Find den rette balance med VELFAC

At skabe det optimale indeklima kan være en kontrastfyldt proces, da fokus på ét parameter, fx dagslys, kan konflikte med et andet, såsom overophedning. Med VELFAC får du sparring til at finde balancen og skabe bygninger med optimale indeklima- og energiforhold.

 

Genvej til emner

Dagslysoptimering
Energioptimering
Ventilation

Dit valg af vinduer er afgørende for såvel indeklima som energiramme

Facadens åbninger er nogle af de vigtigste parametre for en bygnings indeklima og energiforbrug. Udover at skulle leve op til stramme energirammer skal de sikre bygningen tilstrækkeligt dagslys og frisk luft og give adgang til udsyn – alt imens de også beskytter mod udefrakommende støj, overophedning, blænding og uønsket indblik. Det er ikke så lidt at leve op til og dermed har valget af vinduer og døre stor betydning for bygningens indeklima-performance - både det målbare og det oplevede.

 

Indeklima er en kompleks størrelse. De fleste indeklimaforhold er underlagt krav i bygningsreglementet og arbejdsmiljøloven. Mange af disse krav er indbyrdes afhængige af hinanden, og i nogle tilfælde modspiller de ligefrem hinanden. Det gælder fx skismaet mellem dagslys og overophedning og behovet for ventilation, der kan konflikte med såvel støjreducering som energioptimering. Du er altid velkommen til at spørge os. Vi kan rådgive dig om, hvordan de mange gældende krav har indvirkning på designmulighederne i netop dit projekt.

 

Få det meste ud af dagslyset og skab rum, der er behagelige at være i - uden overophedning

Dagslysoptimering

Vi opholder os gennemsnitligt inden døre 90 % af vores liv. Derfor skal de rum, vi arbejder, bor og opholder os i, have tilfredsstillende lys, uden at det medfører unødvendig varmebelastning. Vinduessætningen har stor betydning for at opnå den rette balance mellem så meget dagslys som muligt og et godt indeklima uden overophedning.

 

 

 

breaker

 

 

Gode råd til at skabe balance i energiregnskabet

Energioptimering

Vinduerne spiller en afgørende rolle i en bygnings energiregnskab. Her kan du blive klogere på de vigtigste forhold og vinduesbegreber, så dit projekt bedst kan understøtte lavenergibyggeri.

 

 

 

breaker

 

 

Opnå effektiv ventilation med VELFAC vinduer

Ventilation og luftkvalitet

Et centralt aspekt af det gode indeklima er, at det rum, man opholder sig i, er tilstrækkeligt ventileret, så luften har en tilpas temperatur og ikke føles "tung". Effektiv ventilation fjerner luftforureninger fra såvel menneskers udåndinger som materialers afgasning og erstatter den forurenede luft med frisk luft.

 

 

Peter-Krogh.jpg

Opskriften til at få et projekt til at lykkes består af den rette mængde erfaring, dialog og planlægning. Det gælder ikke mindst, når det kommer til indeklima- og energikrav.

 

"Jeg vil sige, at opskriften til at få et projekt til at lykkes består af den rette mængde erfaring, dialog og planlægning. Det gælder ikke mindst, når det kommer til indeklima- og energikrav. Kravene, som vores produkter skal leve op til, kan være mange, så det er enormt vigtigt, at der er et flow i samarbejdet mellem de involverede. Vores mangeårige erfaring inden for projektledelse gør os i stand til at sikre fremdrift og kontinuitet, så eventuelle udfordringer tages i opløbet, og det er med til at få projektet til at lykkes."

 

- Peter Krogh, Teknisk Chef, VELFAC

 

 

Skab bygninger med optimale indeklima- og energiforhold


Med VELFAC får du de bedste forudsætninger for at skabe gennemtænkt arkitektur, der giver gode muligheder for at få mere dagslys, bedre ventilation, mindre afgasning og færre lydgener.

 

Få mere viden og inspiration

Dagslys i arkitekturen

Hent brochuren og få inspiration til at optimere dagslys og indeklima i dit næste projekt. Vi har samlet en række indslag og indsigter, der viser, hvordan vinduer kan være med til at gøre en stor forskel.

 

Faktaark Dagslys uden overophedning

Hent faktaarket og bliv klogere på, hvordan du med rudens opbygning kan forhindre overophedning - også ved store vinduespartier.

 

 

"Det er en balance at finde det rigtige vindue, som giver den ønskede mængde dagslys, men samtidigt undgå overophedning. Særligt rum orienteret mod SV og SØ, uden mulighed for gennemtræk, kan være en udfordring."

 

- Henrik Poulin, arkitekt ved Arkitema

 

Optimale indeklima- og energiforhold
Få rådgivning og sparring til dit projekt

Hør om dine muligheder, så du får de bedste forudsætninger for at vælge vinduer, der møder lovkravene og giver optimal performance for både energi og indeklima.