Ventilation og luftkvalitet

Opnå effektiv ventilation med VELFAC vinduer

Et centralt aspekt af det gode indeklima er, at det rum man opholder sig i er tilstrækkeligt ventileret, så luften har en tilpas temperatur og ikke føles "tung". Effektiv ventilation fjerner luftforureninger fra såvel menneskers udåndinger som materialers afgasning og erstatter den forurenede luft med frisk luft.
 

Gode råd til optimering af det atmosfæriske og termiske indeklima

 

1

Grundventilation


Sørg for tilstrækkelig grundventilation, svarende til et luftskifte på 0,5 /h. Den naturlige ventilation kan understøttes af vinduer med elmotor og friskluftventiler.

 

 

2

Afgassende materialer


Vær opmærksom på afgassende materialer fra både byggematerialer og interiørløsninger. Vælg materialer og komponenter, der lever op til Dansk Indeklima Mærkning.

 

 

3

3-lags ruder


Undgå træk og store temperaturforskelle med energieffektive vinduer. 3-lags ruder reducerer risikoen for kuldenedfald eller kuldestråling fra vinduerne betydeligt.

 

 

4

Solafskærmning


Solafskærmning kan være afgørende for at undgå overtemperatur i sommermånederne. Her er udvendig solafskærmning oftest mest effektiv. Vælg solafskærmende ruder til store vinduespartier placeret mod syd eller syd/vest

 

 

 

 

breaker

 

 

VELFAC - vinduer med lav afgasning

For at sikre et sundt atmosfærisk indeklima er det vigtigt at begrænse afgasning af uønskede kemiske stoffer fra de bygninger vi opholder os i. En del byggematerialer indeholder uønskede stoffer, som vil afgasse i en periode efter at bygningen er taget i brug. Dette kan give problemer i indeklimaet, ikke mindst for personer med allergi eller overfølsomhed.

VELFAC er certificeret gennem
Dansk Indeklima Mærkning

VELFAC vinduer og døre er indeklimamærkede gennem Dansk Indeklima Mærkning og har været certificeret siden 2000. Vi har dermed dokumentation for, at vores vinduer har lav afgasning og hverken afgiver farlige stoffer eller generende lugte – og på den måde bidrager til et godt indeklima i brugsfasen.

 

 

breaker

 

 

 

Vælg den optimale rudesammensætning for at opnå gode temperaturforhold

Både kulde, træk og overophedning er faktorer, der kan udfordre et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima. Heldigvis gør nutidens moderne og velisolerede 3-lags ruder det nemt at holde på varmen og samtidig undgå både træk og indvendig kondens.

Til gengæld kan energivinduernes primære styrke også gå hen og blive deres største ulempe. Deres fantastiske evne til at fange solens varme kan resultere i overophedning af bygningen.

Temperaturregulering

Temperaturregulering er selvfølgelig muligt via solafskærmning, men meget kan også gøres ved at vælge den optimale rudesammensætning afhængig af bygningens indeklimaforhold samt antal, størrelse og placering af vinduer.

 

I vores flyer Få dagslys uden overophedning kan du finde et overblik over udvalgte rudetyper og hvordan de kan reguleres til at forhindre overophedning.

 

 

breaker

 

 

 

Effektive løsninger til naturlig ventilation

I udformningen af moderne bygninger står arkitekter og designere over for mange udfordringer, hvoraf den ene er at sikre luftkvaliteten gennem tilstrækkelig ventilation. Her kan installation af komplicerede og pladskrævende ventilations- og klimaanlæg blive en byggeteknisk og arkitektonisk udfordring, der udfordrer æstetikken.

 

Afhængig af bygningens udformning og krav kan naturlig ventilation gennem fx indbyggede ventiler eller vinduesautomatisering eventuelt afhjælpe problematikken. Med naturlig ventilation bruger du vinden og den termiske opdrift til at skabe den nødvendige luftcirkulation i bygningen, som sikrer et godt og behageligt luftskifte.

 

Udvalgte løsninger

Friskluftventil

VELFAC tilbyder friskluftventiler indbygget i karmen, som sikrer jævn luftgennemstrømning til rummet. Ventilerne kan med et par klik aktiveres og deaktiveres efter ønske.

Ventilationsstilling

VELFAC vinduer kan alle sættes i ventilationsstilling, som giver en 10 mm åbning til ventilation. Ønskes en lidt større åbningsbegrænser, anbefales varianten, der kan låses i ventilationsstilling.

Automatiserede vinduer

Naturlig ventilation kan også opnås ved hjælp af indbyggede Window Master motorer, hvilket gør det muligt at opbygge et automatisk styresystem, der sikrer et korrekt indeklima. Elektroniske vinduesåbnere kan endvidere gøre det nemt og sikkert at betjene vanskeligt tilgængelige vinduer.

 

Skab bygninger med optimale indeklima- og energiforhold


Med VELFAC får du de bedste forudsætninger for at skabe gennemtænkt arkitektur, der giver gode muligheder for at få mere dagslys, bedre ventilation, mindre afgasning og færre lydgener.

 

Få mere viden og inspiration

Dagslys i arkitekturen

Hent brochuren og få inspiration til at optimere dagslys og indeklima i dit næste projekt. Vi har samlet en række indslag og indsigter, der viser, hvordan vinduer kan være med til at gøre en stor forskel.

 

 

Faktaark Dagslys uden overophedning

Hent faktaarket og bliv klogere på, hvordan du med rudens opbygning kan forhindre overophedning - også ved store vinduespartier.

 

 

 
 

"Det er en balance at finde det rigtige vindue, som giver den ønskede mængde dagslys, men samtidigt undgå overophedning. Særligt rum orienteret mod SV og SØ, uden mulighed for gennemtræk, kan være en udfordring."

 

- Henrik Poulin, arkitekt ved Arkitema

 

Optimale indeklima- og energiforhold
Få rådgivning og sparring til dit projekt

Hør om dine muligheder, så du får de bedste forudsætninger for at vælge vinduer, der møder lovkravene og giver optimal performance for både energi og indeklima.