rådgivning til effektiv støjdæmpning

Støj er et stadigt stigende problem i mange boliger. Det går ud over indeklimaet og menneskers velvære. For at komme problemerne til livs er der flere måder at dæmpe støjen på uden at gå på kompromis med ventilation og frisk luft. Vi tilbyder sparring og dokumenterede løsninger til effektiv støjdæmpning.

Rådgivningshjul med fokus på Lyd

Byggeri i et støjbelastet område stiller ikke kun høje krav til støjreduktion, når det handler om vinduer, men også til muligheden for ventilation og tilførsel af frisk luft og dagslys. Derudover skal kravene til energi, pudsefunktion, brandredning og sikring mod udfald være overholdt, når du designer facaden. 

Tidlig involvering er afgørende

For at opnå den bedst mulige løsning er det vigtigt at have alle aspekter med i overvejelserne, og når du tidligt involverer relevante aktører, bliver det muligt at arbejde løsninger til støjreduktion og ventilation ind allerede i designfasen. 

Hos VELFAC hjælper vi dig med helt konkrete og projektspecifikke informationer, beregninger og dokumentation, når det handler om dæmpning af trafikstøj i dit projekt. Du får alt fra in-situ målinger og beregninger til skitseforslag af støjreducerende vinduer og ventilationsløsninger, så vi sammen kan finde den løsning, der passer til dit projekt allerede inden byggeriet går i gang.

Skræddersyede løsninger og skræddersyet rådgivning

Når vi rådgiver dig på et konkret projekt, tager vi de relevante faktorer som rumstørrelse, efterklangstid og det samlede vinduesareal med i beregningerne og sørger for, at du får den nødvendige dokumentation til at understøtte valget af rudesammensætning, så du dermed får den skræddersyede løsning, der passer lige netop til dit projekt. Vi har desuden udarbejdet en række skitsetegninger, som du kan bruge til at spore dig ind på, hvad der passer bedst i det enkelte tilfælde

VELFAC lydbrochure omslag

Brug os som sparringspartner

Du har altid mulighed for at sparre med os. Når vi sammen går projektet igennem, kan vi byde ind med vores viden og erfaring, som kommer dig til gode. Ring til os allerede i dag.

Pierre

Marie

Akustikrådgiver

piem@dovista.com

6025 1682