Fakta og gode råd

Kom rigtigt fra start

Det korteste forløb og det bedste resultat opnås, når eventuelle lydkrav tænkes ind fra projektets begyndelse. Vi har samlet de vigtigste fakta og gode råd til projektopstarten.
 

Gode råd når du skal begynde et projekt med lydkrav

Gode råd.jpg

Tjek lokalplanen for støjbelastning

Få fra begyndelsen afklaret hos kommunen, om byggegrunden og bygningsfacader er støjbelastede. Denne oplysning vil typisk kunne findes i lokalplanen for området, hvis den forefindes. Når støjniveauer fra vejtrafikstøj på facaden overstiger grænseværdien Lden = 58 dB, skal boligernes facader udformes, så der er et støjniveau indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer på højst Lden = 46 dB, Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007, ”Støj fra veje”.

 

Det er dog de lokale myndigheder, igennem lokalplanen, som bestemmer hvilke krav, der skal overholdes, til det indendørs støjniveau ved åbne vinduer. Afklar derfor med kommunen fra begyndelsen, hvilke behov der er for støjreduktion med åbne vinduer i byggeriet. Bygningsreglementet stiller krav om, at det indendørs støjniveau i beboelsesrum ved lukkede vinduer og åbne ventiler ikke overstiger Lden = 33 dB. Kravet gælder uanset støjniveau udendørs på facaden.Afklar hvordan reduktionstal opgives

Der kan være flere dB forskel mellem de tre reduktionstal Rw, Rw+C og Rw+Ctr for det samme vindue. Det er derfor vigtigt at afklare, om kravene til reduktionstal opgives i Rw, Rw+C eller Rw+Ctr.

 

 

Konsultér en akustikrådgiver

Overstiger det udendørs støjniveau grænseværdien på Lden = 58 dB, bør man konsultere en akustikrådgiver, da støjbelastningen kan påvirke materialevalg og vinduesstørrelser. Få evt. en akustikrådgiver til at udarbejde en støjrapport tidligt i projektforløbet. Detaljerede oplysninger om gældende lydkrav, støjniveauer på facade samt krav til vinduernes reduktionstal er nødvendige, for at VELFAC kan afgive tilbud på den optimale vinduesløsning med hensyn til både lydreduktion og pris.

 

 

Tænk lydkrav ind i dit udbudsmateriale

Specificér lydreduktionskravene (Rw, Rw+Ctr eller Rw+C) for hele vindueselementet, ikke ruden alene. Vær også opmærksom på, at jo tungere glas, der kræves for at opfylde lydreduktionskravene, jo flere begrænsninger vil der være på størrelsen for de enkelte åbnefunktioner.

 

Fakta og betegnelser


Få et hurtigt overblik over krav til tilladte støjniveauer og betegnelser.

Fakta om støjkrav

Krav til støjniveau ved åbne vinduer

Når støjniveauer fra vejtrafikstøj på facaden overstiger grænseværdien Lden = 58 dB, skal boligernes facader udformes, så der er et støjniveau indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer på højst Lden = 46 dB.

 

 

Krav til støjniveau ved lukkede vinduer

Bygningsreglementet stiller krav om, at det indendørs støjniveau i beboelsesrum med lukkede vinduer og åbne ventiler ikke overstiger Lden = 33 dB. Kravet gælder uanset støjniveau udendørs på facaden.

Overblik over betegnelser

  • R: Reduktionstal målt i laboratorium [dB]
  • R’: Reduktionstal målt i bygningen [dB]
  • Rw: Betegnelse for luftlydisolering målt i laboratorium [dB]
  • R’w: Den reelle luftlydsisolering målt i byggeriet [dB]. R’w er typisk ca. 3 dB dårligere end Rw
  • Rw+C: Enkelttalsværdi der er et mål for lydisolationen mod almindeligt forekommende støj i bygninger (højfrekvente lyde som tale, musik, støj fra jernbane- og vejtrafik med høj hastighed)
  • Rw+Ctr: Enkelttalsværdi der er et mål for lydisolationen mod lav frekvente lyde (Rytmisk musik med kraftig bas, støj fra bytrafik)
  • Lday, Levening, Lnight: Gennemsnitlige lydtrykniveauer for hhv. dag, aften og nat på samtlige dage i et meteorologisk referenceår. Lydtrykniveauet afhænger af rummets volumen, overflader og efterklangstid [dB]
  • Dn,e,w: Vægtet reduktionstal i dB for ventilationsåbning
  • Lden: Gennemsnitlig vægtet støjniveau i dag-, aften- og natperioden med øget vægtning i aften og natperioden.

 

Få en støjreducerende løsning skræddersyet til dit projekt.

 

VELFAC hjælper med helt konkrete og projektspecifikke informationer og dokumentation. Tag os med på tidlige projekteringsmøder med bygherre og rådgivere, da det er afgørende at tænke den rette løsning ind allerede i starten af projekteringsfasen for at undgå omprojektering.

 

 

Find inspiration i vores referenceprojekter

Referenceprojekter

Vi har samlet 12 referenceprojekter med støjreducerende løsninger fra VELFAC. Brug den som inspiration i dit næste projekt.

 

 

"Grundet byggeriets placering har der været en lydudfordring, som vi har lagt stor vægt på at løse uden at gå på kompromis med facadeudtrykket. Derfor faldt valget på en vinduesløsning med lydsluser, som gør det muligt at leve op til alle gældende lydkrav for både åbne og lukkede vinduer."

 

- Simon Bang, Bygningskonstruktør, Tækker Rådgivende Ingeniører.

 

Kom rigtigt i gang. Få hjælp til støjreducering

Tag VELFAC med på råd så tidligt i din proces som muligt. Så kan vi bedst hjælpe dig med at finde den rette støjreducering til dit projekt.