Vinduets ABC - få styr på begreberne

Ved du, hvad de forskellige tekniske begreber for vinduets energiforhold står for? Ellers kan du blive klogere med nedenstående oversigt, hvor vi giver dig en letlæst forklaring. På den måde bliver du godt klædt på til energi-dialogen med dine kunder.

Teknisk avancerede og åbne designer vinduer fra Velfac

CE-mærke
CE-mærket blev indført 1. februar 2010 for alle vinduer og yderdøre, der markedsføres i EU. Det dokumenterer, at produkterne lever op til EU's byggevareforordning. CE-mærket blev 1. juli 2013 suppleret med krav om en ydeevnedeklaration (DOP).

CE-mærket giver dig sammen med ydeevnedeklarationen (DOP) sikkerhed for, at de mærkede produkters ydeevne er dokumenteret ved et anerkendt institut. Du kan læse mere om krav til CE-mærker og ydeevneklarationer (DOP) hos Byggevareinfo.

Alle VELFAC produkter er testet efter den fælleseuropæiske standard EN 14351-1, som er den gældende standard i forbindelse med CE-mærkning. Du kan se alle VELFAC dokumenter om CE-mærkning og ydeevnedeklarationer (DOP) her.

Energimærke
Vinduer på det danske marked energimærkes efter, hvor 'energirigtige' de er, med bogstaver fra A til F. A angiver det mest energirigtige vindue, mens F bruges på de mindst energirigtige vinduer. Energimærkningen er indført af Energistyrelsen og VinduesIndustrien, så du let kan sammenligne vinduers energimæssige egenskaber og finde det rette vindue til dit projekt.

Du kan læse mere om energimærket på vinduer i Danmark på energivinduer.dk.

VELFAC udvikler generelt vinduer med høj isoleringsevne og glasandel, der sikrer stort lysindfald. Du kan læse mere om energiegenskaberne og energimærkerne på alle vores vinduer her.

Eref
Eref er et mål for vinduets totale energiudnyttelse (energibalancen) i fyringssæson, der er defineret til at være fra d. 24. september til d. 13. maj. Værdien af Eref viser, hvor godt vinduet holder på varmen i bygningen og samtidig udnytter solvarmen udefra.

Eref beregnes med andre ord som forskellen på vinduets g-værdi (vinduets evne til at udnytte solvarmen) og U-værdi (vinduets evne til at holde på varmen indenfor):

  • Eref = gw - Uw

Når Eref er positiv, betyder det, at vinduet lukker mere varme ind end ud. Dermed sikrer vinduet et energitilskud. Når Eref omvendt er negativ, lukker vinduet mere varme ud, end det lukker ind. Energimæssigt er det altså bedst med vinduer, der kombinerer en høj g-værdi med en lav U-værdi, så Eref bliver positiv – jo større jo bedre.

Du kan gratis lave energiberegninger på VELFAC vinduer her

G-værdi
Vinduets g-værdi (solvarmetransmittans) udtrykker, hvor godt vinduet formår at udnytte den udefrakommende solenergi. Tallet viser således andelen af solenergi, som passerer igennem vinduet til bygningen. Hvis g-værdien eksempelvis er 0,65, betyder det, at vinduet lader 65 pct. af solenergien passere ind i bygningen.

Du kan læse mere om, hvordan du kan bruge VELFAC vinduer til at energioptimere dit byggeri her.

Indeklimamærkning
Det er vigtigt at tage hensyn til bygningens indeklima, når du energioptimerer f.eks. ved at udskifte eksisterende vinduer til lavenergivinduer. VELFAC vinduer er alle mærket med Dansk Indeklima Mærkning, så du har sikkerhed for, at de bidrager til et sundt og behageligt indeklima.

Dansk Indeklima Mærkning administreres af Teknologisk Institut og stiller krav til produktets påvirkning af indeklimaet i brugsfasen. Ordningen dokumenterer således, at vores produkter ikke afgiver skadelige stoffer efter indbygning.

Du kan læse mere om Dansk Indeklima Mærkning her

U-værdi
U-værdien (varmetab) viser dig, hvor varme der tabes gennem 1 kvadratmeter af klimaskærmen. For vinduer betegnes U-værdien Uw, mens rudens U-værdi betegnes Ug. Vinduets U-værdi (Uw) afhænger bl.a. af, hvor meget glas der er i forhold til karm/ramme.

Rent energimæssigt får du mest ud af vinduet, når U-værdien er så lav som muligt. Det betyder nemlig, at vinduet isolerer godt og dermed holder på varmen.

VELFAC har bl.a. udviklet vinduerne VELFAC 200 og VELFAC 200 ENERGY, som har meget lave U-værdier og passer godt til moderne byggeri. Det skyldes ikke mindst smalle rammer med en høj glasandel. Du kan læse mere om alle lavenergi-vinduerne her