Projektering med dagslys

Specielt de rum, vi arbejder i, bor i og opholder os i, skal have tilfredsstillende lys, uden at det medfører unødvendig varmebelastning. Anvendelsen af vinduerne har stor betydning for at opnå den rette balance mellem så meget dagslys som muligt og et godt indeklima uden overophedning.

Dagslystilførelse fra Velfac vinduer med en høj glasandel og smal kam/ramme

Klimaskærmen influerer på op imod 90% af en bygnings totale energiforbrug. Samtidig opholder vi os gennemsnitligt inden døre ca. 90% af vores liv. Derfor er bygningers evne til både at reducere energiforbruget og sikre et godt indeklima afgørende.

Arkitektens værktøjer til at optimere indeklimaet


Bring dagslyset ind i boligen

  • Stort vinduesareal på 25-40% af gulvareal

  • Størst vinduesareal over brystningshøjde
  • Lyse karme og skrå lysninger reflekterer lyset bedst

Udnyt vinduesorientering og skab frit udsyn

  • Få dagslys ind fra alle verdenshjørner og gerne fra højtplacerede vinduer

  • Undgå at placere tværpost og sprosse i synsfeltet

Brug solafskærmning for at undgå blænding

  • Vælg solafskærmning, der giver mulighed for udsyn

Dagslystilførsel og energitilførsel er blandt vinduets vigtigste funktioner. Jo højere glasandelen i det enkelte vindue er, des mere lysindfald og energitilskud opnår man. Glasandelen er et udtryk for, hvor stor en del af vinduets samlede areal, der udgøres af glas i forhold til karm og ramme. VELFAC vinduer har generelt en meget smal karm/ramme konstruktion og en høj glasandel, som netop derfor bidrager væsentligt til øget lysindfald. Vinduernes form, størrelse og placering i facaden har samtidig stor betydning for dagslysets fordeling i rummet.

For yderligere information se: 

Sådan kommer du videre

Se hvordan ruderne kan hjælpe dig med at opnå den helt rigtige energiramme til dit byggeprojekt.

Download teknisk flyerDu er velkommen til at kontakte VELFAC projektsalg for sparring til dit projekt.

Se også