Optimering af det atmosfæriske indeklima

VELFAC vinduer og døre er indeklimamærkede gennem Dansk Indeklima Mærkning og har været certificeret siden 2000. Vi har dermed dokumentation for, at vores produkter bidrager til et godt indeklima i brugsfasen, hvor man ser på afgivelsen af kemiske stoffer til omgivelserne.

Et godt indeklima og miljø er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Indeklimaet afhænger bl.a. af faktorer som ventilation, dagslys og støjniveau, som VELFAC rådgiver om.

Vores færden i boligen og arbejdspladsen er med til at øge luftfugtigheden. Det øger risikoen for skimmelsvamp og et generelt dårligt indeklima, som kan give os nogle negative helbredsmæssige symptomer. Så de generelle råd om at lufte ud flere gange om dagen ved hjælp af fx vinduer og døre, kan hjælpe til at optimere det atmosfæriske indeklima. Med naturlig udluftning udskiftes luften, så fx afgasning fra elektronik også reduceres.

Arkitektens værktøjer til at optimere indeklimaet

Sørg for tilstrækkelig grundventilation

  • 0,5 gange i timen i hele boligen
  • Mulighed for naturlig ventilation via elmotor og friskluftventiler

Vær opmærksom på afgassende materialer

Sådan kommer du videre

Læs mere om VELFAC i Dansk Indeklima Mærkning i de sidste 20 år

Blogpost om Dansk Indeklima MærkningDu er velkommen til at kontakte VELFAC projektsalg for sparring til dit projekt.

Se også