De fire indeklima-komponenter

Indeklima er en faktor med stigende betydning for såvel nybyggeri som renovering. Indeklimaet er reguleret i generelle vendinger i det gældende bygningsreglement 2015. VELFAC har allerede stor erfaring med at optimere vinduesleverancer i forhold til fremtidige krav.

De fire indeklima komponenter

 

Anbefalinger til et godt indeklima

Termisk

+

Undgå store temperaturforskelle

 • Hold konstant temperatur i hele boligen, 20-22°C i opvarmningssæsonen 

Anvend solafskærmning for at undgå overtemperatur

 • Udvendig solafskærmning er mest effektiv

Visuelt

+

Bring dagslyset ind i boligen

 • Stort vinduesareal på 25-40% af gulvareal
 • Slank karm/ramme konstruktion, dvs. stor Ff-værdi
 • Størst vinduesareal over brystningshøjde

Udnyt vinduesorientering og skab frit udsyn

 • Få dagslys ind fra alle verdenshjørner og gerne fra højtplacerede vinduer
 • Frit udsyn, undgå fx sprosser i synsfeltet

Brug solafskærmning for at undgå blænding

 • Vælg solafskærmning, der giver mulighed for udsyn

Atmosfærisk

+

Sørg for tilstrækkelig grundventilation

 • 0,5 gange i timen i hele boligen
 • Undersøg om naturlig ventilation er tilstrækkelig: friskluftventiler + aftræk
 • Husk at renholde ventilationsåbninger og –kanaler

Øget aktivitet/øget luftfugtighed kræver øget ventilation

 • Luft ud, når du laver mad, tager bad eller har gæster mv.
 • Anbefalet relativ luftfugtighed, sommer: 70-90%, vinter: 25-35%

Luft ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk

 • Oplukkelige vinduer med greb i tilgængelig højde

Skab fri ventilation i bygningen

 • Skrå lysninger
 • Ventilation ud i alle bygningens hjørner
 • Mulighed for ventilation mellem bygningens rum

Akustisk

+

Anvend lydruder for at undgå støj fra omgivelserne

 • Varierende glastykkelser mindsker støj fra omgivelserne 
 • Vælg lydglas efter støjkilden: Vejstøj, togstøj eller støj fra industri