Vinduernes vej til et godt indeklima

Gennemtænkt arkitektur giver gode muligheder for at få mere dagslys, bedre ventilation, mindre afgasning og færre lydgener, hvis det tænkes ind fra begyndelsen af et byggeri.

De fire indeklima komponenter

 

Indeklima er en kompleks størrelse, som kan adresseres både kvalitativt og kvantitativt. Det stiller store krav til både de tekniske og æstetiske egenskaber af de løsninger og materialer, som indgår i byggeriet.


Indeklimaets paradokser

De fleste forhold vedrørende indeklima er i en eller anden grad underlagt krav i bygningsreglementet og arbejdsmiljøloven. Mange af disse krav er indbyrdes afhængige af hinanden og i nogle tilfælde modspiller de ligefrem hinanden.

At skabe det optimale indeklima kan derfor være en kontrastfyldt proces, eftersom fokus på ét parameter kan have en negativ bivirkning på et andet. Her er et par eksempler. 

Visuelt indeklima vs termisk indeklima
Dagslys er en efterspurgt vare i en moderne tilværelse, som primært foregår indendørs. Men alt efter vinduernes placering og størrelse kan de tilføre så meget varme til bygningen, at der bliver tale om overophedning i sommermånederne.

Termisk indeklima vs atmosfærisk indeklima
Bygninger bliver mere og mere tætte. hvilket er godt for energiforbruget, eftersom opvarmning bliver mere effektiv, og vi undgår træk. Til gengæld har tætheden negative konsekvenser for udluftningen og graden af naturlig ventilation.


Akustisk indeklima vs atmosfærisk indeklima
Naturlig ventilation ved åbne vinduer kan i visse områder skabe store gener grundet udefrakommende støj. Et fokus på lydkrav udfordrer dermed ofte det atmosfæriske indeklima.

Bliv klogere på indeklimaets fire komponenter
 

Hvordan får du vinduerne til at leve op til de mange indeklimakrav i dit projekt?


Der stilles mange krav til hvert enkelt vindue i et moderne byggeri. Med sparring og rådgivning allerede i begyndelsen af projekteringen kan vi hjælpe dig med at sikre dit projekt den optimale indeklimaløsning.

Disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig med at besvare:

  • Hvordan forbedres f.eks. lydisolering eller energiperformance med forskellige vinduesløsninger og rudeopbygninger?

  • Er der brug for solglas i udvalgte vinduer for at sikre et godt termisk indeklima?

  • Hvordan inkorporeres indeklimakravene bedst muligt i vinduerne, uden at du behøver at gå på kompromis med dine æstetiske ønsker til facadeudtrykket?

Brug din professionelle sparringspartner

Vi ved, hvor vigtigt det er at være godt klædt på til en opgave. Derfor står vores konsulenter klar til at byde ind med sparring og rådgivning, som du har brug for

Kontakt VELFAC projektrådgivning