Levering

Levering

Levering på rette sted til rette tid. Find den levering der passer dig.

Som standard leverer vi på lastbil med løftebagsmæk, således at din ordre kan leveres på jord ved fortovskant. Lastbilen er 18,5m lang. For at sikre, at din leverance kommer frem til tiden uden ekstraomkostninger, bedes du afklare følgende:

 

  • korrekt leveringsadresse (ekstraomkostning ved forkert adresse er minimum 750 kr.)
  • kan en 18,5m lang lastbil komme frem til den ønskede adresse – eller vil du bestille en kortere lastbil?
  • er der plant, kørefast underlag (asfalt eller kraftige fliser, hvor lastbilen skal holde under aflæsning, så løftebagsmækken kan bruges – eller vil du bestille en lastbil med kran?

 

Download detaljeret information om alternative leveringsformer, som alle er mod betaling.

 

Korrekt modtagelse

 

Ansvaret for leverede VELFAC elementer overgår til kunden, så snart elementerne er placeret på jorden. Derfor bør du ved modtagelsen straks kontrollere, at forsendelsen er uden umiddelbart synlige skader på emballering samt elementer, og at antallet på fragtbrevet svarer til det leverede. Eventuelle skader og/eller mangler skal anføres på fragtmandens kopi af fragtbrevet samt hurtigst muligt - og inden 24 timer -reklameres til VELFAC Kundeservice på tlf. 7628 8500.

 

Hvis du ikke kan være til stede ved leveringen, vil varerne blive aflæsset på din risiko, og anses så for leveret uden fejl og mangler.

 

Kan evt. skade først konstateres efter udpakning, bedes du snarest muligt og ikke senere end 7 dage efter leveringsdatoen kontakte VELFAC Kundeservice på tlf. 7628 8500.

 

I alle tilfælde må der ikke disponeres over beskadigede varer uden forudgående aftale med VELFAC.

 

Overholdes ovenstående ikke, må vi desværre afvise reklamationen.

 

 

 

Korrekt opbevaring

 

På byggepladsen beskyttes elementerne bedst ved opbevaring indendørs på et plant underlag. Ved opbevaring af elementerne udendørs, må det kun foregå i et kortere tidsrum, og de skal placeres på et plant underlag. Pallernes top og sider skal overdækkes med vandtætte presenninger, der er fastgjort forsvarligt af hensyn til blæsevejr, og luft skal kunne cirkulere under pallen. OBS: Emballagen fra fabrikken er kun beregnet til at beskytte elementerne under transporten fra fabrik til byggeplads - den er ikke egnet som afdækning på selve byggepladsen. 

Produktskader, opstået pga. ukorrekt opbevaring, dækkes ikke af produktgarantien. 

 

 

 

Leveringsformer

 

For at sikre at din leverance kommer frem til tiden, bedes du overveje følgende:

  • Kan en 18,5 m lang lastbil komme frem til den ønskede adresse - eller vil du bestille en kortere lastbil?

  • Er der plant, kørefast underlag (asfalt eller kraftige fliser), hvor lastbilen skal holde under aflæsning, så løftebagsmækken kan bruges - eller vil du bestille en lastbil med kran?

 

Som standard leverer vi på lastbil med løftebagsmæk. Lastbilen er 18,5 m lang og læsser 13,2 ladmeter. Passer en standardlevering ikke til dit behov, tilbyder vi andre alternative leveringsformer samt levering i aftalt tidsinterval mod betaling af fragttillæg.

 

 

Levering og tillægsydelser

Se dine muligheder for levering.

 

 

 

 

 

Leveringsplan

 

Skal hele ordren ikke leveres på én gang, kan vi i forbindelse med ordreafgivelsen aftale en leveringsplan. Du skal blot lade os vide, hvilke elementer du ønsker leveret hvornår. Leveringsplanen kan også kombineres med en pakkeplan. 

 

Pakkeplan
Ønsker du den enkelte forsendelse opdelt ift. hvor på byggepladsen montagen skal foregå (f.eks. nord- eller sydfacade, 1. eller 2. sal osv) kan du mod en tillægspris få mærket og pakket vinduerne derefter. Du skal blot sørge for, at vi får de informationer, som vinduerne skal mærkes og pakkes efter.

 

Andre ønsker?
VELFAC tilbyder forskellige muligheder for, hvordan vinduerne pakkes på de enkelte paller. For mere information kontakt venligst din salgskonsulent på 70 110 200.

 

 

 

Levering på klokkeslet

 

Ønsker du, at chaufføren skal ringe 1 time før levering, kontakt da VELFAC Distribution på tlf. 7628 8505. Vi kan også mod betaling aftale et helt præcist leveringstidspunkt.

 

Du kan også få leveringstidspunktet præciseret ved på selve leveringsdagen at kontakte transportøren Frode Laursen på tlf. 8764 6464.

 

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Download de gældende salgs- og leveringsbetingelser for VELFAC.