LYDVINDUER

Generende støj fra fx trafik og jernbane er et fokusområde for boligejere og politikere - med god grund. Støj er nemlig sundhedsskadeligt og et stigende problem. Støjreducerende vinduer kan dæmpe udefrakommende støjgener i større eller mindre grad og VELFAC klæder dig på, så du kan rådgive dine kunder.

Reducer boligstøj med lydvinduer

Sammenhæng mellem trafikstøj og sundhed
Støjproblemer er en stigende udfordring især i byerne og nær trafikale knudepunkter. Støjgenerne kan forventes at stige i takt med den øgede urbanisering og fortætning af befolkningen geografisk, som vi ser i dag. Med det tætte byggeri vil vi automatisk blive udsat for en større støjbelastning, hvilket kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Der er fundet sammenhænge mellem længere tids trafikstøjbelastning og sygdoms- og dødstilfælde.

Lydbestemmelser
I BR2018 stilles der krav om lydklasse C i henhold til DS490. Her beskrives de maksimale grænseværdier for støj indendørs, der kommer fra trafik. Disse krav gælder uanset, hvilken type beboelse der er tale om.

Ifølge Bygningsreglementet er det maksimale indendørs støjniveau Lden ≤ 33 dB i opholdsrum i boliger med lukkede vinduer og åbne ventiler.

 

Hvad skal der til?
Et lydvindue reducerer typisk støjen med 3-10 dB i forhold til en standard rudeopbygning. Disse dB-tal kan være uhåndgribelige for din kunde, men vigtige for at du kan forklare effekten af lydvinduer. Du kan i tabellen herunder se, hvor meget selv den mindste lydisolering kan betyde:

opfattet ændring tabel.png

"Trafikstøj kræver handling", hvidbog april 2020 

OBS
Når man måler på et vindues lydisolerende effekt, er det ikke nok at teste ruden. Både glas, karm og ramme (og montagen) har stor betydning for effekten. Læs mere om, hvordan VELFAC lydtester.

Mere viden om VELFAC produkterne
Søger du konkret viden om de lydisolerende egenskaber, testresultater og anden teknisk information, kan du gå til produktdatabasen og læse om de enkelte produkter.
Gå til produktdatabasen her

 


 

Få mere viden om lydvinduer

Bliv klogere på opbygningen af lydvinduer

Se hvad du skal være opmærksom på, når du monterer lydvinduer

 


 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at hjælpe dig videre.
 

Ekstern salg

Søren Laurs

Schmidt

Salgskonsulent

Nord- og Midtjylland

sls@dovista.com

2230 5952

Kenneth

Lind

Salgskonsulent

Sjælland

knl@dovista.com

6025 1623

Thorkild

Bach

Salgskonsulent

Sydjylland / Fyn

tbh@dovista.com

2168 8601