Russervindue

– nyt vindueskoncept til støjdæmpning og ventilation

Effektiv støjdæmpning med åbne vinduer

I større byer med stærkt trafikerede områder opleves i dag et stigende behov for vinduer med god lydisolation, både i åben og lukket tilstand.

Ved udvendig støj på facaden over 58 dB Lden i nybyggeri kræver Miljøstyrelsen tiltag, der reducerer støjen indvendigt til max. 46 dB Lden, målt med vinduet i åben tilstand og under forudsætning af, at ventilationsåbningen er 0,35m2.

Nyt koncept med velkendte fordele

Hos VELFAC har vi skabt et nyt koncept, der løser behovet for lyddæmpning og udluftning samtidig. Konceptet giver et såkaldt ”Russervindue”.

Konstruktionens komponenter bygger på 30 års vindues- erfaring. På billederne ser du udvendigt det
velkendte VELFAC 200 vindue med 3-lags rude, og indvendigt et VELFAC 200 forsatsrammeelement.

Mellem de to vinduer kan der monteres støjabsorberende materiale. Type, højde, bredde og dybde af absorbenten er projektafhængig og specificeres af rådgiverne ud fra kravet til dæmpning samt Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1417, 2012: Lydmæssig optimering af ”Russervinduer”.

Vi leverer vinduer og forsatsrammeelementer på byggepladsen pr. etage eller pr. lejlighed. De udvendige vinduer kan monteres først, så klimaskærmen lukkes af. Når det passer ind i byggeriets tidsplan, monterer entreprenøren forsatsrammeelementet samt det absorberende materiale indvendigt. Alle 3 arbejdsprocesser er kendt teknologi.

Konceptet er designet til at lette håndtering på byggepladsen samt at kunne optage tolerancer.

Rettidig professionel rådgivning gør forskellen

Design af facader, hvor støjbelastningen er over 58 dB Lden, er en kompliceret proces. De arkitektoniske ønsker til vinduerne skal overholde projektets budgetramme samtidig med, at krav og ønsker til støjdæmpning, åbnefunktioner, energikrav, pudsefunktion, sikkerhed m.m. skal afklares.

Vi kan gøre vinduer til et aktiv i bygningen, ikke bare en regn- og vindskærm. VELFAC tilbyder derfor altid at deltage i projekteringsmøder sammen med bygherre og rådgivere, da det er afgørende at tænke den rette løsning ind allerede i starten af projekteringsfasen.

VELFAC har gennemført projekter inklusiv in-situ støjmålinger, hvor støjbelastningen på facaden har været 72 dB Lden. Projekter, som både løser støjproblemer, sikrer arkitektonisk frihed og giver et godt og komfortabelt indeklima.

Klik her for billeder og monteringsvejledning af "Russervindue"