Info om lydkrav

Reglerne
Ifølge Miljøstyrelsen er mere end 700.000 boliger belastet med et udendørs støjniveau, som overstiger grænseværdien på 58 dB Lden. Støjniveauet i boliger må ikke overstige Lden 33 dB med lukkede vinduer og åbne ventiler. Meget høj trafikstøj svarer imidlertid til et lydniveau på 70-75 dB, hvilket betyder, at støjniveauet skal reduceres med 40-45 dB.

Lydvinduer
Ruder dæmper udefrakommende støj, men rudens lydreducerende effekt er ikke den samme som vinduets. Det skyldes, at vinduets størrelse, karm, ramme og fuger også spiller en rolle – det er derfor vigtigt med en test af hele vindueselementet. Ved indbygning af et lydvindue skal der anvendes ca. 3 gange så meget isoleringsmateriale i fugen som normalt for at sikre den rette lyddæmpning.  

VELFAC har et stort udvalg af lydruder og kan fremvise lydrapporter for det samlede element (karm/ramme/rude). Du finder testresultater for de enkelte systemer i afsnittet Teknisk info.

Glastykkelser og fortsatsruder
Som den mest simple form for lyddæmpning anbefales divergerende glastykkelser, der reducerer støjniveauet med en mærkbar forskel på ca. 3 dB Rw. Til mere komplekse opgaver anvendes forskellige opbygninger af ruder og evt. forsatsrammer. I tilfælde, hvor der er tale om ekstrem høj lydforurening, er det således muligt at forsyne VELFAC 200 vinduet med en forsatsramme.

Lydventil
VELFAC lydventil sikrer både frisk luft og støjdæmpning i alle typer bygninger og har en støjdæmpende virkning på Dn,e,w 40 dB. Den er fræset ind i en pakning, der skal monteres på vinduernes overkarm og fuges på byggepladsen. Den udvendige alu-profil har samme overfladebehandling som vinduesrammerne og sikrer en fin integration med vinduer og facade. Med lydventiler kan man lukke frisk luft ind uden at påvirke vinduernes lyddæmpende effekt. Ved samtidige krav til naturlig ventilation skal det sikres, at den valgte ventilløsning er lydreducerende i henhold til de oplyste krav.

Lydventilen fra VELFAC har en støjdæmpende virkning på:

  • Dn,e,w 40 dB
  • Dn,e,w + C 40 dB
  • Dn,e,w + Ctr 39 dB
Definitioner
Reduktionstal målt i laboratorium [dB]
R’ Reduktionstal målt i bygningen [dB]
Rw Betegnelse for luftlydisolering målt i laboratorium [dB]
R’w Den reelle luftlydsisolering målt i byggeriet [dB]. R’w er typisk ca. 3 dB dårligere end Rw
Rw+C Enkelttalsværdi der er et mål for lydisolationen mod almindeligt forekommende støj i bygninger (høj frekvente lyde)
  • Tale
  • Musik
  • Støj fra jernbane- og vejtrafik med høj hastighed
Rw+Ctr Enkelttalsværdi der er et mål for lydisolationen mod lav frekvente lyde
  • Rytmisk musik med kraftig bas
  • Støj fra bytrafik
Dn,e,w  Vægtet reduktionstal i dB for ventilationsåbning
Lday
Levening
Lnight
Gennemsnitlige lydtrykniveauer for hhv. dag, aften og nat på samtlige dage i et meteorologisk referenceår. Lydtrykniveauet afhænger af rummets volumen, overflader og efterklangstid [dB]
Lden Gennemsnitlig vægtet støjniveau i dag-, aften- og natperioden med øget vægtning i aften og natperioden.