Energiberegning

Model af Rockwool energiberegning

ROCKWOOL energiberegning
Du kan få energidata om dit VELFAC produkt fra energiberegningsprogrammet ROCKWOOL Energy Design. Her har vi for nylig uploadet alle vores produkter. Det er et online program, som kan anvendes gratis.
ROCKWOOL Energy Design

Guide til energiberegning
Be10 er et beregningsprogram, der beregner en bygnings samlede energibehov. I Danmark skal du have en energirammeberegning udført i Be10 eller et tilsvarende beregningsprogram for at få en byggetilladelse. Resultatet af beregningen angiver, hvilken energiklasse bygningen er i.
Guide til indtastning af vinduer i Be10