Røgklassifikation

Formålet med dette kriterium er at fokusere på tryghed og sikkerhed som bidrag til menneskers almene velbefindende. Målet er at undgå personfarlige situationer og sikre umiddelbar tryghed, hvis uheldet skulle være ude. Alle oplukkelige VELFAC vinduer fås som redningsåbninger.

I tilfælde af en bygningsbrand udgør røggasser en risiko og bidrager blandt andet til at vedlige-holde og sprede branden. I et typisk byggeri indgår der en lang række kemikalier og kunststof-fer, der udvikler røggasser, og det er derfor vigtigt at sætte fokus på at minimere indholdet af byggematerialer, som kan udvikle disse røggasser.

VELFAC 200 ENERGY produktserien består hovedsageligt af sikre materialer der ikke udvikler problematiske røggasser ved brand. På indvendig side af vinduet sidder der imidlertid en glas-liste, der består af et kompositmateriale af PVC og cellulosefibre. Glaslisten udgør dog kun en mindre del af det samlede produkt og en meget lille del af et byggeri i sin helhed. PVC udvikler som mange andre kunststoffer røggasser ved brand, men i DGNB-standarden er ikke angivet en nedre grænse for, hvor store materialemængder, der skal røgklassificeres.

Det er vores vurdering at materialemængden i glaslisten i et VELFAC 200 vindue ikke udgør en risiko for personsikker-heden, hvorfor vi ikke har udarbejdet dokumentation for denne glasliste.