Brandsikring

Redningsåbninger

Formålet med dette kriterie er at fokusere på tryghed og sikkerhed, som bidrag til menneskers almene velbefindende. Målet er at undgå personfarlige situationer og sikre umiddelbar tryghed, hvis uheldet skulle være ude.

Alle oplukkelige VELFAC vinduer fås som redningsåbninger. Det vil fremgå af vores tilbud og ordrebekræftelser, om hvert enkelt element lever op til kravene for brandredning.


Røgklassifikation

I tilfælde af en bygningsbrand udgør røggasser en risiko og bidrager blandt andet til at vedligeholde og sprede branden. I et typisk byggeri indgår der en lang række kemikalier og kunststoffer, der udvikler røggasser, og det er derfor vigtigt at sætte fokus på at minimere indholdet af byggematerialer, som kan udvikle disse røggasser.

I den forbindelse tages typisk vægbeklædninger, vægbestrygninger, gulvbelægninger, lakerede overflader, døre, loftselementer, loftssystemer, isoleringsmaterialer, kabler, kabelbakker og lignende med i betragtning,
mens teknikrum udelades.

Hovedsageligt består VELFAC vinduer og døre af sikre materialer, der ikke udvikler problematiske røggasser ved brand. Dog sidder der på den indvendige side af et VELFAC 200 ENERGY element en glasliste, der består af et kompositmateriale (PVC og cellulosefibre). Glaslisten udgør ca. 2% af det samlede produkt og en meget lille del af et byggeri i sin helhed.

PVC udvikler som mange andre kunststoffer røggasser ved brand, men i DGNB-standarden er der ikke angivet en nedre grænse for, hvor store materialemængder, der skal røgklassificeres. Det er vores vurdering, at materialemængden i glaslisten i et VELFAC 200 ENERGY element ikke udgør en risiko for personsikkerheden, hvorfor vi ikke har udarbejdet dokumentation for denne glasliste.


Download dokumentation

Hent VELFAC DGNB-dokumentation 2020

Til certificeringen af dit næste DGNB-byggeprojekt finder du her vores DGNB-materiale med de kriterier, der er relevante for VELFAC produktserierne, og som lever op til de nye DGNB-kriterier og krav for 2020.

Hent VELFAC DGNB-dokumentationspakke 2020

Her henter du nemt produktdokumentation og certifikater gældende for hver enkelt produktserie.

Hent VELFAC DGNB-dokumentation 2016