Bortskaffelse og genanvendelse

93% kan genanvendes

Hos VELFAC tror vi på vigtigheden af at undgå unødigt spild af værdifulde ressourcer i forbindelse med vores produkters livscyklus. Produktserien VELFAC 200 ENERGY består af 93% genanvendelige komponenter, som er fremstillet af naturens egne materialer. Samtidig er produkterne designet, så de nemt kan skilles helt ad i rene materialefraktioner med hen-blik på genanvendelse.

Den nemme adskillelse bidrager til, at langt størstedelen af produkternes materialer er i stand til at gennemgå en livscyklus, hvor de efter endt levetid kan genanvendes. VELFAC har løbende fokus på ressourcernes langsigtede recirkulering og øger derfor løbende andelen af materialer, der kan genanvendes, i vores produkter. Produktserien VELFAC 200 ENERGY består af følgende materialer:

  • Træ (20,2 %)
  • Aluminium (9,4 %)
  • Glas (62,2 %)
  • Metaller, stål (1,8 %) og Zink (0,5 %)
  • PVC (2,2 %)

Derudover består produkterne i VELFAC 200 ENERGY produktserien af nogle restmaterialer så som overfladebehandling træprofiler og beslag, trælim, EPDM gummi og TPE som bruges til pakninger, samt kunststofferne GRP/HELO, PE og POM. Materialer som alle kan genanvendes.

Bortskaffelse
VELFAC 200 ENERGY er designet således, at de nemt kan skilles ad i enkeltdele. For at sikre, at produkterne bliver bortskaffet på korrekt vis, anbefaler VELFAC at produkterne afleveres på en genbrugsstation eller til et specialiseret firma.

I henhold til DGNB TEC 1.6 ”egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse” Betragtes vinduerne fra VELFAC som ”LET” i forhold til demonterbarheden, eftersom det forholdsvis enkelt og ved brug af enkle redskaber kan demonteres fra facaden og genanvendes direkte. Endvidere kan vinduet nemt skilles ad. Det eneste specialværktøj, der kræves er en rundsav for at fjerne den termiske brydning i aluminiumsrammen.

Se video med adskillelse af VELFAC 200 ENERGY på VELFAC.dk/CSR