BÆREDYGTIGE VINDUER MED DGNB

"Med fokus rettet mod cirkulær bæredygtighed og design for adskillelse er VELFAC en relevant samarbejdspartner. Nemt tilgængelig dokumentation og en proaktiv tilgang til emnet er med til at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.”  
Kasper Guldager Jensen, Arkitekt og direktør hos GXN

Som mønstervirksomhed er det en del af vores værdier og naturligt for VELFAC at arbejde med bæredygtighed, indeklima og menneskers velvære. Vi arbejder økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn ind i vores processer, og vores kvalitetsbegreb er helhedsorienteret til gavn for investorer, brugere og miljøet. Hos VELFAC handler kvalitet om æstetik, teknik, funktion og miljø.

Vores viden, erfaring og indsigt bruger vi til at rådgive om valget af bæredygtige vinduer til et byggeri. Med den rette rådgivning om de kriterier, som vinduerne opfylder, er det nemmere at tænke bæredygtigt allerede tidligt i byggeriets faser. VELFAC vejleder om bæredygtighed og retter fokus på de områder, du skal være opmærksom på for at bygge bæredygtigt og eksempelvis opnå en DGNB-certificering.

VELFAC leverer til certificeret byggeri

Der findes forskellige frivillige certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri: LEED, BREAM og DGNB. Green Building Council Denmark (DK-GBC), som er det uvildige overordnede råd for bæredygtigt og miljørigtigt byggeri i Danmark arbejder via retningslinjerne i DGNB for at udbrede bæredygtighed i Danmark. DGNB-certificering skal gøre det nemmere at sammenligne forskellige byggerier ud fra fælles kriterier.

Hos VELFAC følger vi Green Building Council og har kortlagt, hvordan vi bidrager til kriterierne i DGNB. Sammen med Rambøll har vi udarbejdet dokumentation til DGNB-auditors for de for VELFAC relevante DGNB-kriterier. Vi kan forelægge denne dokumentation for DGNB-auditors efter forespørgsel.


"Som DGNB konsulent og auditor er det af stor betydning at have nem adgang til nøjagtige informationer fra en materialeleverandør til et byggeri. Det skaber gennemsigtighed i processen og byggeriet, og dermed også i arbejdet med en certificering og er medvirkende til at øge kvaliteten i projektet som helhed."  
Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Ph.d., Seniorkonsulent hos Rambøll 

"I DGNB kobler vi de oprindelige tanker fra Brundtland-rapporten, der ligger til grund for begrebet bæredygtighed, til konkrete og handlingsorienterede parametre. Dermed gør DGNB bæredygtighed målbart og anvendeligt i praksis.”  
Mette Qvist, Direktør hos Green Building Council Denmark

Hent vores DGNB-brochure her 


 

En del af noget større

VELFAC er en del af VKR Holding A/S, der gennem VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN hvert år bidrager til almen- og samfundsnyttige samt bæredygtige aktiviteter i ind- og udland. VELUX FONDEN støttede blandt andet i 2012-2016 et projekt mellem NCC og Rudersdal Kommune. Projektet omhandlede adfærdsændringer med det mål at opnå en årlig besparelse på 20% på 12 skoler i kommunen. Efter de første 3 år var energibesparelsen 27%.

Læs om projektet her: http://veluxfoundations.dk/da/skoler-saetter-baeredygtig-kurs

Som de øvrige firmaer i VKR Gruppen har også VELFAC til formål at bringe dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag. Her kan du se nogle af de bæredygtige aktiviteter, som VELFAC er involveret i: https://velfac.dk/Om-VELFAC-vinduer/CSR/CSR-aktiviteter/.