Facelift til Brøndby Nord

Renoveringen af 801 boliger er et eksempel på at arkitektur, varmebesparelse, bedre lysforhold og generelt bedre indeklima kan gå hånd i hånd.

Del siden:
 

Elegante designervinduer til akitektbyggeri

Overordnet havde renoveringen til formål at skabe bedre fysiske rammer for beboerne, men samtidig var formålet også at forøge bygningernes levetid og give facaderne et æstetisk løft, svarende til nutidig arkitektur. 

Lavhusenes indgangspartier blev ombygget, og overgangen fra det offentlige rum til det private rum blev tilført bænke, espaliervægge, cykelskure, lamelskodder mv. i gyldent træ.
Om renoveringen siger Jørgen Kreiner-Møller, arkitekt maa, byggeøkonom mdb og partner i NOVA5 arkitekter:

Arkitektonisk var det et ønske, at bebyggelsens helhedspræg blev fastholdt samtidig med, at det arkitektoniske udtryk blev mere nuanceret. Vi foreslog derfor europæisk naturskifer som et nyt facademateriale til både højhusene og lavhusene. Det er et materiale af stor æstetisk kvalitet med rig stoflighed og fine nuancer, der giver et spil i facaderne, samtidig med at det har en lang holdbarhed.

Bedre indeklima
Renoveringen i Brøndby Nord er et eksempel på, at arkitektur, varmebesparelse, bedre lysforhold og generelt bedre indeklima kan gå hånd i hånd. Jørgen Kreiner-Møller siger:

- Vi havde fokus på de forbedringer, der knytter sig til bygningens passive egenskaber. Ved at renovere klimaskærmen med ekstra isolering, og med udskiftning af vinduer, spares der energi til opvarmning, samtidig med at indeklimaet generelt forbedres.

- Producenternes udvikling af de moderne energibesparende vindueskonstruktioner er bemærkelsesværdig. Det giver fantastiske arkitektoniske muligheder med rigeligt dagslys, åbenhed og transparens.

Et rigtigt valg
Vinduerne udgør en væsentlig del af facadeudtrykket. Arkitekten foreslog VELFAC 200i, da det både arkitektonisk og økonomisk var det bedste valg til dette projekt.

- Vinduer og døre har slanke profiler, der gør facaderne lette, og samtidig var økonomien i orden. Vi var på intet tidspunkt i tvivl om, at de lange hvide vinduesbånd passede til den sorte naturskifer, siger Jørgen Kreiner-Møller.

Enemærke & Petersen, der var hovedentreprenør på projektet, og stod for opførelsen af facader, herunder også isætning af vinduer og døre, var også tilfreds. Projektchef Lars Lynge Nielsen siger:

- Vi var enige i arkitektens valg af vinduer og døre. Derfor købte vi træ/alu-kombinationen, da disse både er elegante og prisbillige, og således er velegnet til energirenovering i et almennyttigt boligbyggeri.

Beboere taget med på råd
I enhver almen boligbebyggelse er der lovbestemte regler for beboerdemokrati. Derfor blev der lagt særlig vægt på at diskutere alle projektets enkeltdele med bebyggelsens byggeudvalg, hvor beboerne også var repræsenteret. I forbindelse med projektforslaget blev der gennemført en række workshops samt en studietur med beboerne, hvor projektets elementer var til debat. Det betød, at projektet som helhed, herunder også valg af døre og vinduer, blev bestemt ud fra demokratiske beslutningsprocesser.

Fakta om Brøndby Nord

  • Bebyggelsen er opført i 1965-1968
  • Bebyggelsen omfatter 801 boliger fordelt på:
    To højhuse i 15 etager samt otte lavhuse i fire etager
  • Stuelejlighederne har have
  • Bygherre: Lejerbo, Brøndby
  • Omfang af facaderenovering: To højhuse og otte lavhuse
  • Renovering af udearealer og opførelse af nyt beboerhus
  • Antal vinduer og terrassedøre: Ca. 3.500 stk.
  • Anlægsudgift: 200 mio. kr.