111 ungdomsboliger blev til 40 almene boliger

En total ombygning af Søholtkollegiet i Silkeborg gav byen 40 nye tidssvarende boliger. Lysforholdene og arkitekturen var i særligt fokus.

Ungdomsboliger med et nyt præg af elegance påført med designer vinduer

Bebyggelsen fik et radikalt nyt udseende i et helt andet formsprog, og det lagde fortiden bag sig. Aage Kristoffersen, direktør i Arbejdernes Andels-Boligforening siger:

– På grund af uro og støj havde vi problemer med at udleje kollegieværelserne. Det var blevet et samlingssted for uromagere, så omkring halvdelen af værelserne stod tomme en stor del af året. Det gav os et økonomisk tab, og derfor besluttede vi at ombygge boligerne til almene familieboliger.

– Med ombygningen ønskede vi at sende nogle nye signaler. Arkitekturen skulle afspejle nutidige kvalitetsboliger, der energimæssigt kunne leve op til energikravene for 2015, og det har vi nu fået. De første beboere flyttede ind den 15. november sidste år.

Lyset var alfa og omega
Strukturen i det gamle byggeri bestod af værelser langs de to facader med en lang gang i midten. Ved ombygningen blev gangen sløjfet, men de bærende vægge bibeholdt, så der kunne etableres nye større gennemlyste rum. Bo Boi, bygningskonstruktør, Årstiderne Arkitekter siger:

– Det var en særlig udfordring at ombygge den forholdsvis dybe bygning, så der kunne komme lys ind fra to sider. Glasarealet blev markant forøget for at gøre dagslysforholdene bedre. Derfor var valget af vinduer en vigtig beslutning.

– Mange vinduer skulle gå til gulv, og derfor havde vi særlig fokus på ekstra isolerende vinduer, så energikravene for 2015 kunne overholdes. VELFAC 200 vinduer og døre med 3-lags rude opfyldte kravene med en U-værdi på 0,8 W/m2K, og de smalle rammer og den skjulte karm gav facaderne den lethed vi søgte, samtidig med at vinduernes og dørenes lysningsareal blev optimale.

Ny arkitektur påkrævet
Fra at være et tidstypisk halvfjerdser-byggeri blev arkitekturen ændret markant. Den monotone, taktfaste vinduesrytme blev erstattet med store vinduespartier, så facadeudtrykket nu har en mere lodret karakter. De nye store åbne altaner var også et vigtigt punkt for at gøre arkitekturen mere tidssvarende. Om forvandlingen siger Bo Boi:

– Udvendigt er det gamle hus helt væk. Facadeplader og vinduer skjuler alt tidligere synligt murværk, og monteringen af facadepladerne er med forskudte samlinger for at betonet levende og varieret facadeudtryk.

– Husenes bærende grundstruktur blev bibeholdt, så ved at gennembryde de bestående vægge med åbninger, blev der mulighed for at etablere 12 forskellige lejlighedstyper.

Høje kvalitetskrav
For at lægge afstand til det tidligere byggeri var det også et mål at stille høje krav til materialerne. Aage Kristoffersen siger:

– Vi sigtede højt ved at stille kvalitetskrav hele vejen igennem, så alle materialer er af bedste kvalitet. Vi har fået skabt nogle lyse og venlige lejligheder med gode adgangsforhold, en høj grad af finish og vedligeholdelsesvenlige overflader.

Krav til lyddæmpning
Da husene ligger ud til en befærdet vej, var der også høje krav til lyddæmpning. Her var der særlig fokus på vinduerne, da de udgør en stor del af facaderne, og således kunne være en kilde til støj. Men med 3-lags ruder blev dæmpningen så tilfredsstillende, at lydniveauet opfylder de lovmæssige krav.

Nye isoleringskrav
Et væsentligt punkt ved renoveringen var bygherrens ønske om, at boligerne skulle opfylde energikravene for 2015. Facaderne blev derfor ekstra isoleret, og som yderligere energitiltag blev der etableret solceller på taget og Genvex-anlæg i boligerne.     

”VELFAC 200 vinduer og døre med 3-lags rude opfyldte kravene med en U-værdi på 0,8 W/m2K, og de smalle rammer og den skjulte karm gav facaderne den lethed vi søgte, samtidig med at vinduernes og dørenes lysningsareal blev optimale.”

Bo Boi, bygningskonstruktør,Årstiderne Arkitekter

Fakta

  • Entreprenør: Fr. Madsen A/S Silkeborg
  • Bygherre: Arbejdernes Andels-Boligforening
  • Rådgiver/arkitekt:Årstidernes Arkitekter A/S
  • Vinduesleverancen omfatter elementer fra VELFAC 200 vinduessystemet med 3-lags rude af hensyn til energiperformance og lyddæmpning.