Green Lighthouse

VELFAC har deltaget som sparringspartner og vinduesleverandør i en række forskellige byggeprojekter med særlig fokus på energi. Green Lighthouse er ét eksempel - byggeriet er LEED guld certificeret som den første bygning i Danmark.

Praktisk gode vinduer fra Velfac i et specielt byggeri projekt

Del siden:
 

Green Lighthouse er bygget efter aktivhus-princippet og er et kontorbyggeri, der er en del af Universitetsparken i København.

Bygningen fungerer som midtpunkt for livet på Nørre Campus.

Green Lighthouse, der huser det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet er Danmarks første CO2-neutrale offentlige bygning. Det er også Danmarks første certificerede bæredygtige bygning. Bygningen har opnået LEED guld-certificering som den første bygning i Danmark. VELFAC er visionspartnere i Green Lighthouse og har bidraget med ekspertkompetencer, teknologier og produkter, som har haft essentiel betydning for byggeriets energibalance og indeklima.

LEED-certificeringen er en amerikansk metode til at bedømme bygningers bæredygtighed. Certificeringen vedrører fem områder, hvorunder man definerer og bedømmer en bygnings bæredygtighed; grund og placering, vandforbrug, energiforbrug, materialer og indeklima.

Green Lighthouse har opnået 68 point ud af 80 mulige og har dermed fået guld-certificeringen.Green Lighthouse er 950 m2 i tre etager, og den er fritliggende med direkte adgangsmulighed fra flere retninger i parken. Med sin runde form og grønne beklædning skal den fungere som et stærkt visuelt vartegn for campus.

CO2 udslippet skal reduceres
Videnskabsmænd har bekræftet, at der på 40 minutter falder tilstrækkelig solenergi på jordens overflade til at dække verdens energiforbrug i et helt år. En god oplysning i en tid hvor de klimatiske forandringer går hurtigere end hidtil forudset. Men det kræver, at vi formår at høste solen - og i langt højere grad udnytte og udvikle nye teknologier.

Måden vi bygger og bor på har stor betydning for såvel miljøet som vores dagligdag. Energiforbruget til opførelse og drift af bygninger i Vesten udgør ca. 40% af det samlede energiforbrug - energi som primært er kulbaseret og dermed er forbundet med et højt CO2 udslip. Vi står over for store udfordringer med at udvikle fremtidens byggeri, så det optimerer udnyttelsen af solens energi, og derved nedbringer energiforbruget og CO2 udledningen.

Formålet med energikonceptet i Green Lighthouse er at gøre bygningen CO2-neutral, men klassificeringsmæssigt er det et Lavenergiklasse 1 byggeri. Energikonceptet består af en kombination af fjernvarme, solceller, solvarme og -køling og sæsonlagring.

Forholdet mellem vinduer og facade er nøje tilpasset, så byggeriet ikke forbruger mere energi til opvarmning end højest nødvendigt. Solens varierende intensitet er integreret i hele husets energisystem, så overskydende solenergi ledes ned i et lager under huset, som kan bruges på de dage, hvor det kræver opvarmning. 

For at undgå overophedning i sommerhalvåret er vinduesåbningerne mod syd, øst og vest afskærmet med mekanisk udvendig solafskærmning – enten som persienner indbygget i væggen over vinduet eller som udvendig solafskærmning monteret direkte på vinduet. Afskærmningen giver mulighed for at skærme bygningen mod overophedning, samtidig med at dagslyset lukkes ind i bygningen. 

Energi + god arkitektur
Green Lighthouse er en bygning, hvor der med udgangspunkt i en helhedsbetragtning er balance mellem arkitektur, lys, sundt indeklima og et ekstremt lavt energiforbrug. Lyset er det centrale designelement i Green Lighthouse. Bygningen er organiseret med udgangspunkt i lysets skiftende karakter både i løbet af dagen og året og i forhold til skiftende vejrsituationer.

Nyt centrum for naturvidenskaben
Green Lighthouse fungerer som midtpunkt for livet på Nørre Campus, der indgår som en del af Universitetsparken i København. I bygningen er der mødefaciliteter, studenterservice og faculty club. 

Nyt centrum for solen
Den cirkulære form afspejler solens vandring over himmelbuen, og den levende solafskærmning vil hen over dagen skabe en bølge af forskelligt lys gennem arbejdspladserne, således at de altid sikres masser af lys og samtidig mest mulig udsyn til omgivelserne.

Dagslysfaktor
Minimum 3% ved kontorarbejdspladserne og 9% i loungen.