Bolig for livet - et sundt hus

Med konceptet ”Bolig for livet” lancerer VELFAC sin egen vision for fremtidens bæredygtige boliger.

Bæredygtige vinduer fra Velfac lysner fremtiden op

Del siden:
 

Bolig for livet er en boligtype som er mere end selvforsynende med energi. Projektet kombinerer energioptimering med komfort og æstetik, og VELFAC har i den forbindelse samarbejdet med forskningsmiljøer som bl.a. Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Alexandra Instituttet. 

Med ”Bolig for livet” vil VELFAC udforske de muligheder, der ligger i at udvikle fremtidens energirigtige byggeri i et helhedsperspektiv. 

Intelligent hus giver et indeklima i top

Anne-Mette Juhl og Kurt Kristensen får masser af frisk luft og dagslys i deres energi-hus ’Bolig for Livet’. VELFAC demo-huset med et vinduesareal der er dobbelt så stort som normalt, nærmer sig den ultimative kombination af energieffektivitet, design og livskvalitet.

Det har hidtil været en udbredt opfattelse, at lavenergihuse er lig med et dårligt indeklima. Men nu viser en ny undersøgelse, foretaget af Esbensen Rågivende Ingeniører, at et lavt energiforbrug sagtens kan gå hånd i hånd med et godt indeklima.

Parret, der bor i demonstrationshuset Bolig for Livet i Lystrup nord for Århus, har oplevet en behagelig temperatur, en god udskiftning af luft, samt et fint niveau for det atmosfæriske indeklima.

– Vi befinder os fantastisk i et dejligt lyst og sundt hus, hvor luftskiftet foretages automatisk og regelmæssigt, siger Anne-Mette Juhl om at bo i Bolig for Livet.

Sammen med sin mand, Kurt Kristensen, købte hun Bolig for Livet i januar 2011. Huset er opført af VELFAC i 2008 i samarbejde med søsterselskabet VELUX som et eksperiment med det formål at undersøge, hvordan energieffektivitet kan forenes med arkitektonisk frihed og godt indeklima. Siden juli 2009 er der foretaget systematiske målinger af energi og indeklima, og huset er løbende videreudviklet og nye løsninger afprøvet.

Overraskende godt nyt

Det er positivt at se, at det er muligt via synergien mellem bygningens design, automatik og brugernes interaktion at påvirke indeklimaet i en positiv retning. I forhold til overophedning ligger alle de målte opholdsrum inden for indeklimakategori 1, fremgår det af rapporten, som det rådgivende ingeniørfirma Esbensen står bag.

Det er på flere måder et overraskende resultat, fordi der blandt ingeniører og andre rådgivere, der projekterer lavenergihuse, har været en debat om, hvordan man kan nedsætte energiniveauet og samtidig øge komforten og forbedre indeklimaet.

- Testresultaterne i Bolig for Livet viser, at det ikke behøver at være et enten eller. Vinduer mod alle fire verdenshjørner kombineret med naturlig udluftning og solafskærmning bidrager positivt til både energiregnskab, komfort og indeklima, siger adm. direktør Finn Jespersen, VELFAC. 

Helhedsløsning

Husejernes oplevelse bekræftes fuldt ud i de foreliggende målinger, som opfylder kravet til den bedste kategori inden for indeklima et hus kan få. Det ekstraordinært gode indeklima er opnået med en energiramme, der er lavere end de forventede krav til boliger fra år 2020. Samtidig er lysindfaldet næsten dobbelt så stort som i de fleste andre boliger.

– Vores ambitioner rækker videre end at leve op til gældende og fremtidige energikrav, siger adm. direktør Finn Jespersen, VELFAC.

– Vi vil under ingen omstændigheder gå på kompromis med mængden af dagslys og frisk luft, som jo er to af hovedingredienserne i et godt indeklima. Boliger skal ikke kun være energieffektive, de skal også være behagelige at leve i, fortsætter han.

Testresultater i Bolig for Livet, som bygger på målinger gennem et år, er foretaget af det rådgivende ingeniørfirma Esbensen. Det er første gang, at vi i Danmark er gået så grundigt til værks med at måle direkte på indeklima og komfort i et boligbyggeri.

Kurt Kristensen og Anne-Mette Juhl har nu boet i Bolig for Livet i godt et år. De fortæller om et fantastisk indeklima med konstante temperaturer, frisk luft og masser af dagslys. Målingerne af indeklimaet foretaget i huset understøtter deres oplevelse.

Et sundt hus

De seneste målinger foretaget i 2011 taler deres eget tydelige sprog om godt indeklima. Et lavt CO2-indhold er udtryk for luftens friskhed, og det termiske indeklima med begrænsede temperaturudsving er også på plads i Bolig for Livet. Mange vinduer er altså ikke ensbetydende med overophedning, så længe der arbejdes med effektiv solafskærmning.

– Det er dejligt, at der er så meget lys. Det er ikke nødvendigt at rejse sig og gå hen til vinduerne for at se ud. Med det store vinduesareal kommer udsigten til os, uanset om vi står og laver mad, eller sidder i stuen og på værelserne, siger Kurt Kristensen.

– Hvert rum i huset er en arkitektonisk perle og oplevelse. Vores voksne børn er begejstrede for at være her og drømmer om selv at få et tilsvarende hus engang. Der er således målt og registreret et godt termisk, atmosfærisk og visuelt indeklima og så er det gode indeklima opnået samtidig med, at energirammen er lavere end kravet til Bygningsklasse 2020.

Indeklimaet er holdt op mod parametrene i DS/EN 15252, der beskriver en række indendørs miljøparametre, bl.a. luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik.

Energiproducerende bolig

I ”Bolig for livet” producerer boligen mere energi, end den bruger, og al energi er vedvarende. Klassificeringsmæssigt er ”Bolig for livet” opført som Lavenergiklasse 1 byggeri, men man har valgt betegnelsen aktivhus, fordi huset:

  1. Selv producerer, den CO2-neutrale energi, det bruger
  2. Har aktive facader, som bl.a. sikrer dagslys og et godt indeklima
  3. Er bygget af bæredygtige materialer

I ”Bolig for livet” dækker vinduerne over halvdelen af boligens opvarmningsbehov. Dette enestående resultat skyldes, at vinduerne spillede en central rolle i boligens designfase, hvor VELFAC samarbejdede med både arkitekter og ingeniører om at udvikle det mest optimale vindue. 

energikoncept bolig for livet