Miljødeklaration

For at vurdere vinduers miljøpåvirkning i forhold til korrekt byggeri er der udarbejdet miljøvaredeklarationer for henholdsvis træ-træ og træ-alu vinduer for Vindues Industrien.

Dette efterspørges primært i forbindelse med DGNB men også af Københavns kommune. Vurderingerne er tilgængelige på DVVs hjemmeside

Vurderingerne er baseret på Vugge-til-port og er ikke en komplet livscyklusvurdering af produkterne, men  en vurdering af den miljømæssige påvirkning ved fremstilling. Vurderingerne er udarbejdet som gennemsnitsbetragtninger, der dækker alle vinduesproducenter i Danmark. For VELFAC betyder dette desuden, at den miljømæssig påvirkning, der er ved produktion i Polen også er inkluderet i vurderingerne.

I vurderingerne kigges der på miljøbelastning i forbindelse med materialevalg, produktion, selve brugsfasen, hvor vinduet sidder i en bygning, bortskaffelse samt transport. Langt det største energiforbrug - over 90% - skyldes varmetab i brugsfasen. Derfor kan du nedbringe miljøpåvirkningen ved at købe vinduer med så lavt varmetab (lav U-værdi) og så højt energitilskud (høj g-værdi) som muligt.