Genanvendelige materialer

Produktion med mindst mulig miljøbelastning

Vi tror på vigtigheden af at undgå unødigt spild af værdifulde ressourcer i forbindelse med vores produkters livscyklus.
 

Designet til adskillelse og genanvendelse

Det er med omtanke og med et længere perspektiv for øje, at vi designer vores vinduer og døre, så de nemt kan skilles ad i materialefraktioner og komponenter med henblik på mulig fremtidig genanvendelse.

--

Den nemme adskillelse bidrager til, at størstedelen af produkternes materialer vil kunne indgå i en cirkulær værdikæde i fremtiden. Vi har løbende fokus på ressourcernes langsigtede recirkulering og øger derfor løbende andelen af materialer, der kan genanvendes, i vores produkter.
 

Træ, aluminium og glas. Bliv klogere på de enkelte bestanddele i et VELFAC vindue

Træ

Vi anvender nordeuropæisk FSC®-certificeret træ i vores produkter. Vi kan dermed garantere, at det træ, der indgår i vores produktion, stammer fra ansvarligt drevne skove. 

 

Et CO2-neutralt byggemateriale

Træ er en fornybar ressource, som kan genanvendes kontinuerligt og med stor hensyntagen til miljøet. Det kan bl.a. genanvendes til produktion af nye vindueskarme, møbler, træ- og spånplader m.v. Genbrug til fx træ- og spånplader sker ved, at man fjerner beslag, skruer mv., hvorefter træet knuses, sigtes og males i mindre stykker. Udover at være velegnet til genbrug kan træ anvendes som CO2-neutralt brændsel. Det sker ved, at man udtager energien fra træet i forbindelse med afbrænding.

Sammenlignet med andre almindeligt anvendte byggematerialer er træ den komponent, som er mindst energikrævende at producere. Træers fremkomst sker primært takket være skovenes naturlige ressourcer, dvs. CO2, solenergi, vand og mineraler. Eftersom træ er en CO2-neutral ressource, er der balance mellem den mængde CO2, som træet optager, imens det vokser, og den mængde, som det frigiver i forbindelse med bortskaffelse. Læs eventuelt mere om træets bæredygtige egenskaber på Trae.dk og TRÆinfo.dk

 

 

 

breaker

 

 

Aluminium

VELFAC 200 serien består af 9,4 pct. aluminium, som indgår i produkternes ramme.

 

Foruden sine styrkegivende egenskaber samt høje træk- og brudstyrke bidrager materialet bl.a. til at mindske produkternes vedligehold, da det er så godt som vedligeholdelsesfrit i sin levetid.

 

 

Lang levetid, uendelig genanvendelse

Aluminium har en lang levetid og er modstandsdygtigt over for nedbrydning. Det skyldes, at materialet danner et beskyttende lag af aluminiumsoxid, når det eksponeres for omgivelsernes luft. Aluminium er et naturmateriale og udgør 8% af jordskorpen.

 

Aluminium er en kostbar ressource og et særdeles bæredygtigt materiale. Det er velegnet til genbrug, da det kan genanvendes i det uendelige og med et meget begrænset tab af materialets kvaliteter. Langt størstedelen af al anvendt aluminium indsamles og genbearbejdes i stedet for at blive udvundet. Således er 70% af al udvundet aluminium stadig i brug.

I Europa genanvendes mere end 80% af de byggematerialer, der består af aluminium.

Ved omsmeltning reduceres drivhusgasudslippet med 95%, idet energiforbruget minimeres til højst 5% af den mængde, der bruges til ny produktion. I forbindelse med fremstillingen opstår der en mindre mængde aluminiumsafklip, som sendes til omsmeltning. Genbrugt aluminium finder anvendelse i en lang række produkter inden for både fødevarer, transport, teknologi og byggematerialer.

 

Læs mere om genanvendelsen af aluminium på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

 

 

breaker

 

 

Glas

Glas indgår i ruden og udgør 62,2% af et VELFAC 200 produkt. Glas fremstilles af righoldige og let tilgængelige råstoffer, nemlig sand, kalk og soda. Disse varmes op til min. 1.500°C, hvorefter de formes og langsomt nedkøles.

 

VELFAC vinduer har som standard højisolerende ruder med den ugiftige ædelgas argon i hulrummet. Takket være stoffets gode isolerende egenskaber kan vi dermed reducere vinduernes varmetab. Argon udvindes direkte fra atmosfæren og er naturens mest almindelige ædelgas. Argon udgør 0,1% af et VELFAC 200 vindue.

 

Næsten uforgængeligt

Glas er meget modstandsdygtigt over for eksterne påvirkninger, såsom kemi, bakterier mv. Glas har derfor en meget lang levetid, hvilket gør det yderst velegnet til genanvendelse. Genbrug af glas kræver ca. syv gange mindre energi i forhold til produktionen af nyt glas. På den måde har genanvendelsen af glas stor betydning for minimeringen af byggeriets CO2-udledning.

I Danmark bliver langt størstedelen af al glas indsamlet og genanvendt efter endt brug. Glasset genbruges bl.a. til vinduer ved at blive smeltet om til nye glasmaterialer. I mindre omfang knuses glasset og anvendes som isolerende glasuld i bygninger. 

 

 

 

breaker

 

 

Metal

VELFAC 200 serien består af 1,8% stål. Materialet indgår i beslagene på vores vinduer og anvendes bl.a. for at fastholde rammen og karmen i forhold til hinanden.

 

VELFAC 200 serien består derudover af 0,5% zink. Materialet indgår i vinduesbeslagene og har bl.a. til formål at fastholde rammen og karmen i forhold til hinanden.

 

 

Byggematerialer med gode genbrugsperspektiver

Stål er det mest genanvendte materiale i verden og kan genanvendes igen og igen uden kvalitetstab. Samtidig har stål en række egenskaber, som gør det velegnet til genanvendelse. Ikke mindst fordi det er et magnetisk materiale, hvilket bidrager til at effektivisere sorteringsprocessen i forbindelse med genbrug. Samtidig er den energi, der bruges til at genanvende stål efter endt levetid, langt mindre end for nogen andre metaller. Stål genanvendes ved en mindre nedgradering til fx blik og øvrige materialer.    

 

Stål genanvendes bl.a. ved at blive omdannet til nyt stål. Derudover kan materialet genbruges i form af nye komponenter såsom tyndplader, stålspuns m.v. Endvidere kan stålkomponenter genbearbejdes og tilpasses med henblik på at blive anvendt som fx nye byggematerialer. 

Zink er et naturligt forekommende metal. Stoffet udvindes af malm, som findes i righoldige mængder i jordskorpen. Fremstillingsprocessen kræver kun et lavt energiforbrug, og zink er et af de metaller, der fremstilles mest af i verden. Det er vedligeholdelsesfrit og har desuden en lang levetid. Derudover har zink det laveste CO2-udslip sammenlignet med andre byggematerialer. Samtidig er det et hyppigt genbrugt materiale. Det skyldes ikke mindst, at zink kan genanvendes op til 100%, uden at det påvirker materialets egenskaber.

 

Zinkens gode genbrugsperspektiver fornægter sig ikke, og faktisk bliver mere end 96% af al zink i dag genanvendt. Zink genanvendes ved at blive omsmeltet, og der er store miljømæssige fordele at hente i forbindelse med genanvendelse. Energiforbruget i forbindelse med genbrug reduceres nemlig med helt op til 9% i forhold til forarbejdningsprocessen.

 

 

 

breaker

 

 

PVC

Der anvendes PVC i enkelte VELFAC produkter, herunder VELFAC 200, hvor PVC sammen med øvrige plastmaterialer udgør 2,2% af produktet.


Omsmeltes og genanvendes

PVC, også kaldet polyvinylklorid, fremstilles ved hjælp af råolie og natriumklorid (salt). 12% af al plast, der produceres, er PVC, der således er et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Den primære aftager af PVC er byggeriet, der står for godt halvdelen af al anvendelse. PVC er bl.a. kendt for sin ekstreme holdbarhed og gode isoleringsegenskaber. Samtidig er det nemt at håndtere og bearbejde. 

 

PVC er fuldt genanvendeligt og kan derfor omsmeltes til regenereret råmateriale, der kan finde anvendelse som nye produkter. I Danmark har genbrug af hård PVC længe været udbredt. Ca. 75% af al byggeaffald i hård PVC genanvendes således til fremstilling af fx rør o.a. byggematerialer.   

 

 

 

breaker

 

 

Restmaterialer

Vi designer vores vinduer og døre, så de nemt kan skilles ad i materialefraktioner og komponenter med henblik på mulig fremtidig genanvendelse.

 

Der indgår en mindre restgruppe af materialer, som enten ikke eller kun i begrænset omfang kan genanvendes. Disse restmaterialer indgår bl.a. i limen samt i overfladebehandlingen, der anvendes på karmen og beslagene.

Overfladebehandling

 

Vi anvender lak, vandbaseret træbeskyttelse og maling på karmen i VELFAC 200 serien. Overfladebehandlingen udgør i alt 0,4 % af vinduets samlede masse. Dens funktion er bl.a. at forlænge komponenternes holdbarhed ved at beskytte dem mod mekanisk slid, fugt og UV-stråler. Derudover har den også en forskønnende effekt. 

 

Den overfladebehandling, vi anvender til vores produkter, er udvalgt med den størst mulige hensyntagen til mennesker såvel som miljø. Det betyder, at vi bestræber os på at anvende lak, træbeskyttelse og maling, der har et lavt indhold af organiske opløsningsmidler og andre skadelige stoffer.

 

Når vinduet skilles ad, strippes overfladebehandlingen fra aluminiummet. Overfladebehandlingen, der er påført træet, indgår i dets genanvendelsesproces.

Lim

 

Der anvendes termisk lim og trælim i VELFAC 200 serien, hvori det udgør 0,2 %. Den termiske lim bruges som styrkegivende forseglingsmasse imellem ruden og rammen. Derved sikres vinduet optimal stabilitet og indbrudssikkerhed. Trælimen anvendes på karmen og har til formål at holde sammen på karmhjørnerne samt at gøre vinduet tæt.  

 

Vi bruger kun markedets mest miljøvenlige lime til vores produkter. Det betyder, at al lim, der indgår i vores vinduer, har den størst mulige skånsomhed over for både mennesker og miljø. Samtidig forsøger vi hele tiden at finde nye og endnu mere miljøvenlige limprodukter. 

 

Ved genbrug indgår den del af limen, der er påført ruden, i glassets genanvendelsesproces. Den anden del, der er påført rammen, strippes fra aluminiummet sammen med overfladebehandlingen og genanvendes ikke.