Klimamål

På vej mod et mindre CO2-aftryk i fremtiden

Videnskaben er utvetydig - der kræves seriøs handling for at reducere drivhusgasser og bremse de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Som en del af DOVISTA-gruppen har VELFAC forpligtet sig til Science Based Target initiatives (SBTi) og har sat ambitiøse mål for både kortsigtede og reduktionsmål på netto-nul.
 

DOVISTA 2030 mål

Inden 2030 – med 2021 som basisår – forpligter DOVISTA A/S sig til at reducere sin CO2-udledning med:

# 1
Reduktion på 42% fra egen drift

42% fra direkte udledninger fra vores virksomheder i f.m. egne produktionsprocesser, leasede køretøjer og varmeanlæg (Scope 1) samt indirekte udledninger fra indkøb af energi (Scope 2).

# 2
Reduktion på 25% fra værdikæden

25% fra indirekte udledninger fra værdikæden i form af indkøb af varer og tjenesteydelser, indgående transport fra underleverandører og udgående distribution og transport til kunder (Scope 3).
Vil du vide mere om vores validerede mål og vores rejse mod dekarbonisering hos DOVISTA?

 

 

 

breaker

 

 

Science Based Targets initiatives (SBTi)

Fakta

  • I 2015 blev SBTi lanceret  
  • Det understøtter virksomheder i deres arbejde med at reducere CO2-udledningen i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab ved at levere målsætningsmetoder og vejledning til virksomheder 
  • SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og WWF