VELFAC bidrager til bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed er et højaktuelt emne, der vinder mere og mere indpas i byggeriet og kræver stadig mere af byggeriets aktører. Hos VELFAC tager vi bæredygtighed alvorligt og arbejder konstant og målrettet på at fremme bæredygtigt byggeri.

 

Som Danmarks førende vinduesproducent er vi meget bevidste om vores ansvar over for både mennesker, miljø og samfund. Lige siden vores grundlæggelse i 1965 har klimahensyn og omtanke for miljøet sat sit præg på både vores produkter og vores produktionsprocesser.

Hos VELFAC tænker vi bæredygtigt på rigtig mange områder. Vidste du for eksempel, at:

  • Et VELFAC 200 vindue kan nemt skilles ad efter endt levetid og hele 93% af vinduet kan genanvendes.
  • Når man producerer vinduer med træ, skaber det resttræ. Præcisionsskæringsteknologi i vores fabrikker minimerer imidlertid andelen af resttræ mest muligt, og resttræ og savsmuld opsamles til genbrug.
  • Vi tester vores vinduer og døre for at sikre holdbarheden og den lange levetid. Derfor åbner og lukker vi vinduerne 20.000 gange og dørene 50.000 gange, når vi tester. Under hver vinduesserie finder du information om test og dokumentation.
  • Vores vinduer har en forventet levetid på op til 50 år, hvis de bliver vedligeholdt korrekt. Vi er således med til at nedbringe omsætningshastigheden af byggematerialer i byggeriet og dermed mindske byggeriets aftryk på miljøet.

VELFAC i certificeret byggeri

I dag sidder vores vinduer i en lang række bæredygtige byggerier i Danmark, herunder en del DGNB-certificerede byggerier.

Fra indførelsen af DGNB-certificering tilbage i 2012 og frem til starten af 2019 havde 55 byggerier i Danmark en DGNB-certificering. I juni 2020 havde 90 bygninger fået en DGNB-certificering, mens 44 bygninger var præcertificerede.

DGNB er med andre ord blevet en markedsfaktor, man må regne med. Det stiller store krav til byggeriets aktører. Ikke mindst materialeleverandører, som skal stille dokumentation til rådighed.

Du kan læse meget mere om vores tilgang til DGNB og finde vores dokumentationsmateriale her. Vi tilbyder rådgivning og sparring, så det bliver så nemt som muligt at tilgå vores dokumentation og dermed være et skridt tættere på en certificering.

I menuen finder du desuden links til vores miljøvaredeklaration og vores ISO-certificering.

Vil du vide mere?

Har du brug for mere information om vores arbejde med bæredygtighed eller konkret dokumentation i forbindelse med en certificering, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig videre og stiller den information, du har behov for til rådighed.

Pierre

Marie

Akustikrådgiver

piem@dovista.com

6025 1682