VKR

VELFAC indgår i VKR Gruppen, der blandt andet også består af VELUX.

VELFAC, og dermed Velfacs vinduer, er en del af VKR

Grundlaget for VKR Gruppen blev skabt i 1941 af civilingeniør, Villum Kann Rasmussen, der etablerede virksomheden V. Kann Rasmussen & Co. Villum Kann Rasmussen kombinerede skabertrang og idérigdom med en veludviklet sans for praktiske muligheder. Det førte til udviklingen af en række produkter, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

VELUX ovenlysvinduet, som Villum Kann Rasmussen  udviklede i 1942 skabte et gennembrud for virksomheden. Igennem årene udtog Villum Kann Rasmussen  mere end 55 patenter og ni mønsterbeskyttelser. På baggrund af hans virke som opfinder, eksperimentalforsker og igangsætter blev han i 1991 udnævnt til æresdoktor ved Danmarks Tekniske Højskole (DTU i dag).

VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer og ejerskab af virksomheder. VKR Holding ejer virksomheder med aktiviteter inden for

  • Ovenlysvinduer og skylights 
  • Facadevinduer 
  • Termisk solenergi 
  • Ventilation & indeklima

VKR Gruppen omsætter årligt for 17 mia. kr. og beskæftiger cirka 15.000 medarbejdere fordelt på mere end 40 lande. I 2011 betalte VKR Holding 150 mio. kr. i selskabsskat i Danmark.

VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær. Yderligere oplysninger på www.vkr-holding.com