At arbejde hos VELFAC

Spændende og innovativ arbejdsplads med fokus på miljø og mennesker

Som medarbejder i VELFAC bliver du en del af en stor virksomhedsgruppe med både lokal indsigt og internationalt udsyn. Vi stiller store krav til hinanden og ønsker altid at blive bedre til det, vi gør. Til gengæld har vi udfordrende job med ansvar, personlig udvikling og gode muligheder for indflydelse.
 

Vægt på personlig udvikling

Hos os spiller ansvarlighed, resultater og engagement en central rolle.

Vores medarbejdere tager ansvar for det arbejde, de udfører, og vi tager som virksomhed ansvar for vores medarbejdere, blandt andet med løbende forventningsafstemning mellem medarbejder og leder.

 

I VELFAC findes en årelang tradition for afholdelse af måneds- og årssamtaler, indledt af vores stifter Villum Kann Rasmussen helt tilbage i 1958. Samtalerne skulle sikre en god dialog med den enkelte medarbejder og videreføres den dag i dag som en fast tradition, der medvirker til kontinuerlig trivsel og udvikling.

I de individuelle månedssamtaler følger medarbejder og nærmeste leder sammen op på aktuelle indsatser og planer, hvilket giver anledning til at kunne drøfte mål, overvejelser og eventuelle problemstillinger. Årssamtalen bliver brugt til at gøre status over det seneste års indsatser og resultater samt ikke mindst drøfte fremtidige arbejdsopgaver, mål, udviklingsmuligheder og ønsker.

 

Her kan du læs mere om VELFAC og de værdier vi arbejder efter

 

 

breaker

 

 

Medarbejdertrivsel som målsætning

Hos VELFAC tror vi på, at det er mennesker, der gør forskellen – og man skal gå glad på arbejde. I en travl hverdag ser vi det derfor som vores mest fornemme opgave aktivt at fokusere på vores medarbejderes trivsel og personlige samt faglige udvikling.

 

Medarbejdernes trivsel og sikkerhed er øverst på dagsordenen for vores Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg, hvorfra der løbende kommer tiltag til at øge medarbejdernes trivsel og fysiske velbefindende, fx via motionsarrangementer og inspirerende foredrag. 

Egen medarbejderfond

Som en del af VKR Gruppen har VELFAC medarbejdere glæde af Medarbejderfonden, der blev etableret i 1991. Medarbejderfonden har til formål at hjælpe medarbejdere inden for forskellige områder, først og fremmest i forbindelse med en ulykkelig hændelse, til børns uddannelse eller til almennyttige formål i selskabernes geografiske nærhed.

 

Denne støtte til såvel medarbejdere som det omkringliggende samfund eksemplificerer tanken om mønstervirksomheden, der udviser eksemplarisk samfundsansvar. På den måde lever Villum Kann Rasmussens ånd videre gennem blandt andet Medarbejderfonden, der også uddeler Villum Kann Rasmussen Prisen hvert år til udvalgte medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats.

 

Din fremtid hos VELFAC

Ønsker du at blive en del af vores stærke hold? Vi udvælger altid medarbejdere efter egnethed og kvalifikationer, men ikke kun de faglige. For os er det vigtigt, at de personlige kvaliteter hos ansøgerne matcher vores måde at arbejde på.

Så hvis du kan se dig selv være en del af en spændende organisation, som kontinuerligt vokser og udvikler sig, og hvor du kan være med til at sætte præg på dine opgaver, kan du meget vel passe ind hos os. Vi tilbyder spændende jobs med stor mulighed for personlig udvikling – og forventer til gengæld, at opgaverne løses ansvarligt og med respekt for såvel kolleger som kunder.

Se ledige stillinger

Her finder du aktuelle ledige stillinger hos VELFAC.