International virksomhed

VELFAC er en international salgs- og servicevirksomhed med hovedsæde i Horsens i Midtjylland.

Praktisk gode og flotte vinduer fra den internationale virksomhed Velfac

VELFAC er en international virksomhed med hovedsæde i Horsens og aktiviteter i det meste af Nordeuropa. De primære markeder er Sverige, England, Irland og Danmark, hvor VELFAC er repræsenteret med salgsafdelinger. Produktion og produktudvikling foregår i Danmark og Polen.

VELFAC er ejet af DOVISTA, som er et datterselskab i VKR Holding. DOVISTA Gruppen består af en række europæiske facadevinduesleverandører. Se yderligere oplysninger om DOVISTA.

VKR Holding er fonds- og familieejet og deler hvert år ud af sit overskud via to almennyttige danske fonde: VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Fondene har til formål at bidrage til en lang række samfundsmæssige formål her under midler til forskning, sociale opgaver, børn og unge, miljø og kulturelle projekter. Fondenes uddelinger i 2020 udgjorde lidt over 1 mia. kr.

Læs mere om projekterne, der fik støtte i 2020 her.