PVC

Velfacs vinduer i PVC

Vi bruger PVC i enkelte af vores produkter, herunder VELFAC 200, hvori PVC sammen med øvrige plastmaterialer udgør 2,2 pct. PVC – også kaldet polyvinylklorid – fremstilles ved hjælp af råolie og natriumklorid (salt). 12 pct. af al plast, der produceres, er PVC, der således er et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Den primære aftager af PVC er byggeriet, der står for godt halvdelen af al anvendelse. PVC er bl.a. kendt for sin ekstreme holdbarhed og gode isoleringsegenskaber. Samtidig er det nemt at håndtere og bearbejde.  

PVC er fuldt genanvendeligt og kan derfor omsmeltes til regenereret råmateriale, der kan finde anvendelse som nye produkter. I Danmark har genbrug af hård PVC længe været udbredt. Ca. 75 pct. af al byggeaffald i hård PVC genanvendes således til fremstilling af eks. rør o.a. byggematerialer.