Aluminium

VELFAC 200 serien består af 9,4 pct. aluminium, som indgår i produkternes ramme. Foruden sine styrkegivende egenskaber samt høje træk- og brudstyrke bidrager materialet bl.a. til at mindske produkternes vedligehold. Aluminiummets evne til at mindske behovet for vedligeholdende materialer skyldes, at det er så godt som vedligeholdelsesfrit i sin levetid.

Aluminium har en lang levetid og er modstandsdygtigt over for nedbrydning. Det skyldes, at materialet danner et beskyttende lag af aluminiumsoxid, når det eksponeres for omgivelsernes luft.    Aluminium er et naturmateriale og udgør 8 pct. af jordskorpen. Det er det tredjehyppigste stof på jorden (næst efter CO2 og silicium, dvs. sand). Næst efter jern er stoffet det mest anvendte metal på jorden. 

 Råt men også samtidigt glat vinduesdesign med aluminiums vinduer

Uendelig genanvendelse
Aluminium er en kostbar ressource og et særdeles bæredygtigt materiale. Det er velegnet til genbrug, da det kan genanvendes i det uendelige og med et meget begrænset tab af materialets kvaliteter.

Langt størstedelen af al anvendt aluminium indsamles og genbearbejdes i stedet for at blive udvundet. Således er 70 pct. af al udvundet aluminium stadig i brug. I Europa genanvendes mere end 80 pct. af de byggematerialer, der består af aluminium.

Ved omsmeltning reduceres drivhusgasudslippet med 95 pct., idet energiforbruget minimeres til højst 5 pct. af den mængde, der bruges til ny produktion. I forbindelse med fremstillingen opstår der en mindre mængde aluminiumsafklip, som sendes til omsmeltning.

Genbrugt aluminium finder anvendelse i en lang række produkter inden for både fødevarer, transport, teknologi samt byggematerialer. 

Læs mere om genanvendelsen af aluminium på Affald.dk og Miljøstyrelsens hjemmeside.