Kerneværdier

I VELFAC arbejder vi ud fra en række fælles værdier, som er dybt forankrede i virksomheden, ledelsen og medarbejderne.

Sort arkitektbyggeri passer godt med vinduer uden sprosser

Engagement og vedholdenhed

+

Engagement er hemmeligheden bag vores succes. Vi brænder for at skabe de bedste løsninger for vores kunder. Et godt resultat skaber arbejdsglæde.

Vi har respekt for opgaven og hinanden. Vi trækker på samme hammel og vil helt i mål med opgaver og projekter.

Kvalitet og fremdrift

+

Kvalitet er vores livsnerve og gennemsyrer hele virksomheden. Vi arbejder med løbende forbedringer for kun det bedste er godt nok.

Mod og omtanke

+

Mod kommer blandt andet til udtryk i vores produktudvikling. Vi er i dag en del af Nordeuropas mest omfattende og innovative udviklingsafdeling.

Vi bidrager til nytænkning af boliger ved at sætte fokus på balancen mellem energi, komfort og æstetik. Omtanke afspejler sig især i forhold til vores produkter, hvor vi som den eneste vinduesproducent i Danmark har udarbejdet en miljødeklaration, der viser vinduets miljøpåvirkning fra vugge til grav.


VELFAC Miljødeklaration indeholder en detaljeret oversigt over de materialer, der indgår i produktet, og miljøbelastningen er opdelt i fem faser:

  • Materialer
  • Produktion
  • Brug
  • Bortskaffelse
  • Transport


Miljømæssigt er råmaterialerne til VELFAC vinduesproduktion valgt med omtanke: Aluminium er et genbrugsvenligt metal og op mod 50 % af den aluminium, der produceres i Europa, bygger på rent genbrug. 
Fyrretræ til VELFAC vindueskarme kommer fra nordeuropæiske skove, hvor genplantning er sat i system.

Ansvar og respekt

+

Vi har fokus på at udvikle og forbedre sikkerheds- og sundhedsvilkårene for alle medarbejdere, og vi påtager os et socialt ansvar.

Medarbejdernes trivsel og sikkerhed indgår som et meget væsentligt element i vores samlede miljøpolitik. Vi tolererer ikke ulykker, men vi er altid i dialog om bedst mulig trivsel og arbejdsvilkår.

Derfor har vi hos VELFAC en smilende arbejdsmiljø smiley.

Her kan du læse mere om ansvarlighed.