VELFAC historie

VELFAC har mere end 50 år bag sig. De første år med fokus på udvikling, produktion og markedsføring af en lang række produkter såsom glastage, industrihaller, garageporte og ikke mindst VELUX ovenlysvinduer. Men snart udmønter Víllum Kann Rasmussens passion for dagslys, vinduer og teknologi sig i lanceringen af det første facadevindue.

Historien om VELFAC starter faktisk allerede i 1941, hvor ingeniøren Villum Kann Rasmussen begynder udviklingen af VELUX tagvinduet og etablerer det, der i løbet af kun to årtier skal blive til Danmarks største vindueskoncern; VKR Gruppen.

Allerede godt ti år senere, i 1952, sender Villum Kann Rasmussen det første facadevindue på markedet. For iværksætteren og entreprenøren Villum Kann Rasmussen er det fuldstændig naturligt, i forlængelse af arbejdet med VELUX produkterne, at give sig i kast med fremstilling af facadevinduer. Han bruger sit eget, specialudviklede pivot-hængsel fra ovenlysvinduerne til at konstruere de første facadevinduer – som vippevinduer efter samme princip som ovenlysvinduerne.

Herefter bliver der løbende produceret facadevinduer i virksomheden, og små ti år senere registrerer Villum Kann Rasmussen varemærket VELFAC.

Ribo Vinduer
Samtidig, men helt uafhængigt heraf, stifter den lokale tømrermester Leif Hansen i 1963 en facadevinduesfabrik i Ringkøbing, der senere får navnet Ribo Vinduer. Ambitionen om en stor, standardiseret produktion i det vestjyske ser dagens lys i et, efter datidens målestok, betydeligt produktionsmiljø, som efterhånden runder faciliteter på 15.000 kvm. Op gennem 1960’erne og 70’erne fortsætter VKR Gruppen og Ribo Vinduer hver deres produktion, men i 1978 overtager VKR Gruppen Ribo Vinduer, der i 1992 ændrer navn til VELFAC A/S. I 1985 kulminerer flere års udviklingsarbejde i lanceringen af et nyt revolutionerende facadevindue; VELFAC 200.

Ingen fremtid uden fortid
Siden er det originale VELFAC designvindue løbende udviklet og forbedret - dog ikke på bekostning af designet, som fortsat er uforandret efter 30 år på markedet. I de seneste år er der kommet to nye vinduesserier til i produktprogrammet. De nye serier skal især imødekomme behovet for kvalitetsvinduer i flot design specifikt til renoveringsopgaver og udskiftning af eksisterende vinduer. VELFAC A/S har d. 1. januar 2021 fusioneret med deres dansk ejede moderselskab DOVISTA A/S. VELFAC indgår fortsat i VKR gruppen, der beskæftiger godt 14.000 medarbejdere på verdensplan.