Forudsætninger for energiberegneren

Nye vinduer kan gøre en stor forskel for dine varmeudgifter. Energiberegneren fra VELFAC viser, hvor meget du kan spare på energien i dit hjem.

Resultaterne af energiberegneren er kun vejledende. For at få en præcis vurdering på dine energibesparelser anbefaler VELFAC, at du tager kontakt til en energikonsulent.

Forudsætninger for energiberegningen

Når du bruger energiberegneren fra VELFAC, bruges et vinduesareal på 22 % af din boligs samlede areal, medmindre du indtaster din boligs nøjagtige vinduesareal.

Oplysningerne om energipriser er hentet fra www.danskfjernvarme.dk[BH1]  i dokumentet Fjernvarmepriser 2014. Du kan selv ændre på energipriserne for beregneren, hvis du ved, at du har en anden pris end den angivet af energiberegneren.

Energibesparelsen

Din besparelse bliver opgjort således:

1. Årlige besparelse på varmeregningen

2. Besparelse på 20 år

3. Samlet årlig energibesparelse 

Energitilskuddet

VELFAC beregner energitilskuddet (Eref) for dine eksisterende vinduer ud fra et referencevindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med U-værdier, der svarer til minimumskravet i det gældende bygningsreglement for tidsperioden.

År 1900 – 1960: Eref = -303,8 kWh/m² pr. år.
Uw = 4,7 W/m²K, gg = 0,85, Ff = 0,74

År 1961 – 1971: Eref = -177,0 kWh/m² pr. år.
Uw = 3,1 W/m²K, gg = 0,75 Ff = 0,70.

År 1972 – 1995: Eref = -158,9 kWh/m² pr. år.
Uw = 2,9 W/m²K, gg = 0,75, Ff = 0,70

År 1996 – 2011: Eref = -67,0 kWh/m² pr. år.
Uw = 1,7 W/m²K, gg = 0,63, Ff = 0,70.

Energiklasse A = Eref ≥ 0 kWh/m2 pr. år
Energiklasse B = -17 ≤ Eref <0 kWh/m2 pr. år
Energiklasse C = -33 ≤ Eref <-17 kWh/m2 pr. år


Få professionel rådgivning og gratis opmåling

VELFAC anbefaler, at du får et gratis besøg af en VinduesMester[BH2] , som kan rådgive, måle op og give et tilbud på nye vinduer til dit hjem.