GODT BEGYNDT på et projekt med lydkrav

Det korteste forløb og det bedste resultat opnås, hvis eventuelle lydkrav tænkes ind fra projektets begyndelse.

Velfac opfylder lydkrav og støjreducering af vinduer

Tjek lokalplanen
Få fra begyndelsen afklaret hos kommunen, om der er behov for støjreduktion i byggeriet. Bygningsreglementet stiller krav om, at det indendørs støjniveau i beboelsesrum er max. Lden = 33 dB. Hvis lokalplanen opgiver støjniveauet i et beboelsesområde til over Lden = 58 dB, skal det eftervises ved beregning eller feltmåling, at det indendørs støjniveau i beboelsesrum er max. Lden = 33 dB.

Rw, Rw+C eller Rw+Ctr?
Afklar om kravene til støjreduktionen opgives i Rw, Rw+C eller Rw+Ctr.
I Bygningsreglementet stilles der krav til Rw-værdien alene, men mange kommuner vælger, at der regnes efter den for beboerne mere relevante reduktion af fx trafikstøj angivet ved Rw+C- eller Rw+Ctr-værdierne.

Konsultér en akustiker
Er der højt udvendigt lydtryk, bør man konsultere en lydkonsulent, da støjtrykket kan påvirke materialevalg og vinduesstørrelser. Få evt. en lydkonsulent til at udarbejde en rapport tidligt i projektforløbet. Information om gældende lydkrav generelt eller pr. etage er nødvendig, for at VELFAC kan afgive tilbud på den optimale vinduesløsning mht. både lydreduktion og pris.

Udbudsmateriale
Specificer lydreduktionskravene (Rw, Rw+Ctr eller Rw+C) for hele vindueselementet, ikke ruden alene. Vær også opmærksom på, at jo tungere glas, der kræves for at opfylde lydreduktionskravene, jo flere begrænsninger vil der være på størrelsen for de enkelte åbnefunktioner. 

Lydreduktion, personsikkerhed og U-værdi
At opfylde kravene til lydreduktion, personsikkerhed og U-værdi i et og samme vindue er ofte nødvendigt, men kan være meget komplekst, da egenskaberne både kan arbejde mod hinanden og sammen med hinanden. 

Udluftning
Da de nye energikrav giver mere tætte bygninger, anbefaler VinduesIndustrien, at der tages hensyn til det stigende behov for kontrolleret udluftning. Da vinduesventiler generelt ikke er særlig forenelige med lydreduktionskrav, anbefaler vi, at man i stedet overvejer andre udluftningsmuligheder, fx murventiler.

Sammensat konstruktion med forskellige værdier.
I opstalter med terrassedør vil løsninger med meget tungt glas eller forsatsramme ofte ikke være ønskeligt i selve døren, da det er upraktisk for beboerne. Spørg din akustiker om han/hun vil beregne en samlet lydreduktion for en sammenstilling af flere elementer med forskellig dB - nogle akustikere vil gerne, andre ikke.