Projektering med dagslys

Arbejdsrum, opholdsrum og beboelsesrum skal have tilfredsstillende lys, uden at det medfører unødvendig varmebelastning. Anvendelsen af vinduerne har stor betydning for at opnå den rette balance mellem så meget dagslys som muligt og et godt indeklima uden overophedning.

Dagslystilførelse fra Velfac vinduer med en høj glasandel og smal kam/ramme

Klimaskærmen influerer på op imod 90% af en bygnings totale energiforbrug. Samtidig opholder vi os gennemsnitligt inden døre ca. 90% af vores liv. Derfor er bygningers evne til både at reducere energiforbruget og sikre et godt indeklima afgørende.

Dagslystilførsel og energitilførsel er blandt vinduet vigtigste funktioner. Jo højere glasandelen i det enkelte vindue er, des mere lysindfald og energitilskud opnår man. Glasandelen beskriver, hvor stor en del af vinduets samlede areal, der udgøres af glas i forhold til karm og ramme. VELFAC vinduer har generelt en meget smal karm/ramme konstruktion, og en høj glasandel som netop derfor bidrager væsentligt til øget lysindfald. Vinduernes form, størrelse og placering i facaden har samtidig stor betydning for dagslysets fordeling i rummet.

For yderligere information se By og Byg Anvisning 203: Beregning af dagslys i bygninger samt SBi-anvisning 219: Dagslys i rum og bygninger.

Dagslysprojektering - gode råd

  • Vurder bygningsform, placering og orientering 
  • Hvilke vinduesåbninger, form og placering ønskes
  • Ved valg af rudetyper bør man være opmærksom på lystransmittans, varmetransmittans og U-værdi
  • Overvej vinduernes funktion i forhold til ventilation
  • Lyskors sikrer lys fra alle 4 verdenshjørner
  • Alle rum bør have lys fra mindst to sider
  • Tagudhæng mod syd bruges til at skærme for den høje sommersol, som kan give overophedning, men lader den lave vintersol komme ind i rummet