Få dagslys uden overophedning

Vi rådgiver om, hvordan du med rudens opbygning kan forhindre overophedning - også ved store vinduespartier.

Termisk indeklima VELFAC

Dagslys er en grundpræmis. Ikke bare for arkitekturen, men for hele vores eksistens. Lyset danner grundlag for vores liv og har stor betydning for både vores sundhed og trivsel.

Og vi søger alle lyset. Vi vil ikke have for lidt, men det kan også blive for meget af det gode, når sollys resulterer i overophedning af vores opholdsrum. Præmisserne for lys varierer. Store vinduespartier på en åben facade mod syd giver helt andre udfordringer end en facade ud mod baggården i et karrébyggeri.

Arkitektens værktøjer til at optimere indeklimaet

 

Undgå træk og store temperaturforskelle

  • 3-lags ruder reducerer risikoen for kuldenedfald eller kuldestråling fra vinduerne betydeligt

Undgå overtemperatur i sommermånederne

  • Udvendig solafskærmning er mest effektiv
  • Vælg solafskærmende ruder til store vinduespartier placeret mod syd eller syd/vest

Regulér solvarmen med ruden
Dagslys og solvarme er virkemidler, som kan styres, fx af solafskærmning. Mængden, størrelsen og placeringen af vinduer i bygningen regulerer naturligvis også dagslysforholdene, hvad enten du ønsker at skrue op for lyset eller ned for varmetilskuddet.

Men vidste du, at selve ruden faktisk er noget af det billigste, du kan skrue på, hvis du ønsker at påvirke bygningens energiværdier?

Sådan kommer du videre

Se hvordan ruderne kan hjælpe dig med at opnå den helt rigtige energiramme til dit byggeprojekt.

Download teknisk flyerDu er velkommen til at kontakte VELFAC projektsalg for sparring til dit projekt.

Se også