Vægtning af DGNB-kriterier

I skemaet finder du vægtningen af de DGNB-kriterier, som VELFAC produkter kan have indflydelse på ved en DGNB-certificering.

Vejledning

Nedenstående procenter angiver andelen af kriterier i DGNB-systemet som VELFAC produkter kan påvirke. Det er således ikke VELFAC produkterne, der alene sikrer de 63,5 %.