Levetid for VELFAC vinduer og døre

Bygninger medfører i løbet af hele deres levetid høje omkostninger, når man ser på processen fra opførelse til anvendelse og i sidste ende nedrivning. Det er således relevant at kende byggematerialers levetid set i forhold til den økonomiske helhedsbetragtning af en bygning.

Levetiden for VELFAC vinduer og døre afhænger af en række forskellige faktorer. Som producent gør vi alt for at sikre, at designet af vores produkter lever op til de højeste krav for robusthed, holdbarhed og kvaliteten i selve vindues-/dørkonstruktionen.

Andre faktorer udenfor vores kontrol, som også har betydning for levetiden, er fx montering, brugsforhold, frekvensen af vedligehold, geografisk placering og påvirkninger udendørs som indendørs.

I henhold til DGNB kriterie ECO1.1 er levetiden for de forskellige VELFAC produktsystemer angivet her, hvis man følger vores vejledninger for montering, brugsforhold og vedligeholdelse.


Som mønstervirksomhed er det vigtigt for VELFAC at sikre konsistens i vores processer. Vi har fokus på kvalitet i hele livscyklussen omkring produkterne. Det er lige fra delkomponenter til processer til den endelige færdigvarer. Det giver en robusthed.

VELFAC produkter er gennemtestede og kvalitetssikrede i forhold til vind- og vandtæthed, brand, støj, styrke, stabilitet indbrudssikring og energiegenskaber. De lever op til og overgår foreskrevne branche- og lovkrav samt gældende EU standarder inden for området.

Vi opretholder løbende et krævende eksternt testprogram hos anerkendte testinstitutioner, ligesom interne test af produkterne hos VELFAC er en naturlig del af produktudviklingsprocessen. På den jyske vestkyst udsætter vi bl.a. vindueskarme og beslag for saltholdig vestjysk vind og vejr over en årrække, hvor vi tester for korrosionsbestandighed og holdbarhed.

VELFAC produkter testes og certificeres bl.a. i henhold til den internationalt anerkendte produktcertificering Q-Mark, der varetages af Exova BM TRada. Her testes og tredjepartsverificeres VELFAC produkter i brug årligt udfra en helhedsbetragtning. Der skabes
dermed bevis for, at produkterne konstant lever op til en høj standard i forhold til ydeevne og produktionsprocesser. Med Q-Mark ’Fit For Purpose’ sikrer vi, at der er fokus på hele produktet, og at produktet bliver robust.

Robusthed og levetid på 50 år sikres ved korrekt indbygning fra start og med vedligeholdelse efter forskrifterne. For information om korrekt vedligeholdelse og frekvens heraf se Brugervejledning og Skabelon for PRO1.5 i dokumentationspakkerne.


Download dokumentation

Hent VELFAC DGNB-dokumentation 2020

Til certificeringen af dit næste DGNB-byggeprojekt finder du her vores DGNB-materiale med de kriterier, der er relevante for VELFAC produktserierne, og som lever op til de nye DGNB-kriterier og krav for 2020.

Hent VELFAC DGNB-dokumentationspakke 2020

Her henter du nemt produktdokumentation og certifikater gældende for hver enkelt produktserie.

Hent VELFAC DGNB-dokumentation 2016