Vinduer og døres levetid

Bygninger medfører i løbet af hele deres levetid høje omkostninger, når man ser på processen fra opførelse til anvendelse og i sidste ende nedrivning. Det er således relevant at kende byggematerialers levetid set i forhold til bygningens økonomiske helhedsbetragtning.

For at den dokumentation og de analyser, der ligger til grund for DGNB-certificeringen
er sammenlignelige, er der i DGNB-standarden defineret nogle entydige parametre som
sammenligningsgrundlag. VELFAC vinduer og døre følger de definerede værdier for levetid og er angivet i nedenstående oversigt.

For information om levetiden på øvrige produkter fra VELFAC, kontakt VELFAC
på tlf. 70 110 200.