Solhuset – Active House

Solhuset er en børnehave opført i 2010 i Hørsholm. Solhuset opfylder kravene til Lavenergiklasse 1 og er endvidere selvforsynende med energi.

Børnehave spare på energiregningen efter påførelse af energibesparende vinduer

Del siden:
 

Den trekantede form giver en yderst facadeeffektiv bygningskrop med en begrænset ”kold” overflade. På trods af at der ikke er en direkte syd-facade, formår bygningen at udnytte solens passive varmebidrag optimalt. VELFAC 200i vinduerne i facaderne varierer i størrelse og placering for at opnå et varieret dagslys i bygningen samt for at give mulighed for optimale forhold for naturlig ventilation.

Solafskærmning
For at sikre den mest optimale solafskærmning og vinduesplacering, har man benyttet programmet Daylight Visualiser fra VELUX. Her har man kigget på hvert enkelt rums udformning og funktion og på den baggrund designet individuelle løsninger, som danner baggrund for en procentuel afskærmning, der stadigvæk giver mulighed for at kigge ud.

Be06 og energiproducerende bygninger
Da Be06 ikke på hensigtsmæssig vis kan regne på energiproducerende bygninger som Solhuset, har man valgt at opdele dokumentationen af målsætninger:

  • Først har man lavet en Be06-beregning for at sikre, at Solhuset opfylder kravene til Lavenergiklasse 1 uden brug af alternative energikilder
  • Dernæst har man redegjort for, at bygningen er selvforsynende med energi, via en timebaseret beregning. 

På grund af det optimerede bygningsdesign og de energieffektive løsninger i bygningen, er det i Be06 beregnet, at energibehovet i Solhuset er på 46,8 kWh/m2/år og dermed ligger 8% under kravet til Lavenergiklasse 1 uden brug af alternative energikilder.

Behovet for el til kunstlys er minimeret på grund af store mængder godt dagslys. Dagslysberegninger viser, at der er en dagslysfaktor på 6% i opholdsrum langs facaden, og at den gennemsnitlige dagslysfaktor i indeliggende opholdsrum ikke kommer under 2%.

Fokus på ruder
Der arbejdes med 3 forskellige slags rudetyper i Solhuset. Mod nord har man benyttet 3-lags ruder for at sikre en maksimal U-værdi, til gengæld har man benyttet glas med et lavt jernindhold for at øge lystransmittansen (LT-værdien).

Vinduerne mod sydvest er udstyret med 2-lags ruder og er optimeret på g-værdien. Mod sydøst har man benyttet vinduer med 2-lags ruder, som er optimeret på U-værdien og LT-værdien.

Kombinationen af 2-lags og 3-lags ruder, hvor man kigger på den optimale rude i forhold til dagslys og isolering, giver både den bedste og ikke mindst den billigste energiløsning. 

Energikoncept solhuset