Ribo vinduer til Nivåhøj

Boligforeningen VIBO´s afdeling 103, Nivåhøj III, gennemgår i øjeblikket en gennemgribende renovering. Monteringen af vinduer forløber efter planen, selvom der er tale om en kompliceret installation.

Del siden:
 

Renovering af vinduer fortaget af Velfac

Renoveringen har været undervejs i 11 år, da den ventede på færdiggørelsen af VIBO´s to øvrige afdelinger i Nivå, afdeling 101 og 102. I juli 2014 forventes hele bebyggelsen at stå færdig. 

Vedligeholdelse eller udskiftning 
At de halvrådne og utætte vinduer trængte til udskiftning, var ikke nogen hemmelighed. Bent Cramer, formand for afd. 103 siger:

– Vinduerne har siddet i over 30 år, men siden 2001 er de ikke blevet vedligeholdt, da der allerede dengang blev givet tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden til en renovering.

– Der blev udarbejdet en helhedsplan, hvor det bl.a. blev fastlagt, at de nye vinduer skulle have samme inddeling og minimum samme isoleringsgrad som de gamle. De havde tre lag glas, og det ville vi gerne bibeholde. Valget faldt, efter flere overvejelser, på VELFAC Ribo alu blandt andet pga. den minimale vedligeholdelse og lave U-værdi.

– Vi forventer, at den største energigevinst ikke ligger så meget i glassene men mere i tætningen mellem vinduesrammen og betonfacaden.

– Et væsentligt bidrag til en forbedret økonomi skal også findes på vedligeholdelsessiden. De nye træ/alu-vinduer er mindre vedligeholdelseskrævende end de gamle, der var med træramme og trækarm og derfor jævnligt skulle males, så vi forventer, at dét kommer til at mærkes på vedligeholdelseskontoen.

Krævende montage
Vinduesmontagen er en særlig udfordring. Mads Søndergaard, projektleder fra Asserballe & Knudsen siger:

– Montagen af de nye vinduer foregår ikke, som vi normalt er vant til. I de fleste tilfælde foregår vinduesmontagen udefra, men bebyggelsen er udført med såkaldte ’tysker false’ i betonelementerne, hvor den udvendige fals går ind foran vindueskarmene.

– Det er derfor kun muligt at montere vinduerne indefra, hvilket kræver lidt opfindsomhed, specielt omkring placering af fuger mellem facadeelementer og vindueskarme. Normalt ligger de udvendige fuger på siden af karmen, men her ligger fugerne på forsiden, da det er forsiden af karmen, der ligger an mod facadeelementet.

– Det krævede i opstarten nogle eksperimenter samtidig med, at vi skulle finde det rette fugebånd, der passer både i dybde og bredde. Men ved fælles hjælp, sammen med VELFAC, fandt vi den optimale løsning til byggeriet.

– Montagen indefra er krævende, bl.a. fordi arbejdet foregår inde i beboernes boliger, men vi er godt tilfredse med det resultat, vores løsninger giver. Overalt benyttes skjult montage – der er altså ingen synlige skruer i karmene. Det klarer vi ved at udføre alle fastgørelser bag gerigter og på denne måde undgår vi også de mindre kønne dækpropper.

Beboerne med på råd
Omkring renoveringen er beboerne gennem beboerdemokratiske flertalsbeslutninger medbestemmende hele vejen gennem projektforløbet. Således er vinduesvalg og vinduesfarve valgt på baggrund af et prøvevindue og på baggrund af flertalsbeslutninger. Bent Cramer siger:

– Der er stor tilfredshed med de valgte løsninger – f.eks. en detalje som gående vinduesrammer i alle vindueselementer i stedet for de gamle faste partier. Det betyder at alle vinduer, nu kan lukkes op, og dermed nemmere kan pudses.

– En af de små detaljer som betyder meget for beboerne, er den nye vinduesplade, der monteres i stedet for den gamle skrå betonfals. Det betyder, at vindueskarmen nu reelt kan bruge f.eks. til potteplanter.

Omfattende renovering
Renoveringen omfatter udover udskiftning af vinduer og døre også afrensning og maling af betonfacader, efterisolering af fundamenter, nye hovedtage, udskiftning af tagterrasser, nye terrasseværn og baldakiner, omlægning af kloak og installation af nye ventilationsanlæg.

Fakta

 • Bygherre: Boligforeningen VIBO, afd. 103, Nivåhøj
 • Arkitekt: Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S
 • Ingeniør: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Landskabsarkitekt: Kragh og Berglund A/S
 • Totalentreprenør: Adserballe & Knudsen A/S

Om Nivåhøj III

 • Vibo afdeling 103, Nivåhøj III blev opført fra 1980-82 og er tegnet af arkitekten Svend Høgsbro
 • Afdelingen er en punkthusbebyggelse med 11 blokke på henholdsvis tre og fire etager
 • Punkthusene er opført som terrassehuse med ’hængende haver’ og alle lejligheder har enten egen, have eller ca. 18 m2 tagterrasse
 • Afdelingen har 184 lejligheder fra et til fire værelser 
 • Det samlede etageareal er på 13.740 m2 
 • Samlet antal vinduer og døre der udskiftes er 944 stk.