Boligforeningen Ringgården

Da Boligforeningen Ringgårdens 32 boliger på Kaserneboulevarden i Århus skulle renoveres, faldt valget på VELFAC Ribo serien.

Del siden:
 

Flotte vinduer fra Velfac efter let og hurtig renovering

Ribo serien var velegnet, da der blev stillet særlige krav til energi og bevaring af facadens oprindelige udtryk.

Enkelheden blev både i 2008 og 2012 fastholdt som et vigtigt punkt, da rækkehusbebyggelsen skulle renoveres. Torben Rasmussen, arkitekt og medindehaver af arkitekter Johansen & Rasmussen a/s siger:

"Det arkitektoniske valg for renoveringen blev truffet ud fra bygningens alder og med respekt herfor. De smalle vinduesrammer og lysindfaldet i lejlighederne blev prioriteret højt, ligesom vi ønskede størst muligt lydreduktion fra vejstøj for at modsvare nutidige komfortkrav.

Men også ved at inddrage glasbrystninger på altanerne og ved at få kvistene til at fremstå lette respekterede vi husenes arkitektur."

De små detaljer tæller
Vinduer er vigtige elementer, da de er med til at tegne facadernes arkitektur. Derfor er det afgørende, hvordan profiler og sprosser tager sig ud. Om disse detaljer siger Torben Rasmussen:

- Det var et ønske at holde de slanke profiler for at ramme husets oprindelige udseende bedst muligt. Ligeledes blev der lagt stor vægt på, at holde de gennemgående linjer i vinduerne fx ved at bundrammernes overkant flugter med de vandrette posters overkant på den næste type vinduer. Selvom det ikke umiddelbart ses på facaden, er det med til at danne orden, så facaden opfattes harmonisk. 

VELFAC Ribo har en karmdybde på 123 mm, men ved at øge karmen med en tilsætning på 44 mm kunne vinduerne ved isætningen placeres lidt længere fremme i facaden, så der blev dækket over gamle fugerester m.m., ligesom der på den indvendige side blev dækket over skrammer i tapet og mærker efter gamle lister.

Tekniske detaljer, der ikke umiddelbart er synlige, er ligeledes vigtige elementer. Om det siger Peter Krogh, salgsingeniør, VELFAC:

- VELFAC Ribo er udstyret med et paskvilsystem med tre lukkepunkter og hærdede hagekolver, sikkerhedsslutblik ved kolve- og låserigler, forstærkede hængsler, skråtstillede skruer og sikkerhedslimet rude. Disse tekniske finesser er med til at gøre vinduet meget svært at bryde op, og det giver ekstra sikkerhed for beboerne. Desuden fuges VELFAC Ribo på traditionel vis, så det er nemt at sætte i for håndværkeren. Det må vel siges at være et ekstra plus.

Nye isoleringskrav
Ad to omgange blev Kaserneboulevarden 14-28 renoveret med nye vinduer. I 2008 mod syd var VELFAC 400 det bedste valg, men med dagens skærpede energikrav, og ønsket om at nedbringe varmeudgifterne yderligere, faldt valget på VELFAC Ribo på nordsiden.

Vinduerne har tre lag glas, så det giver minimalt kuldenedfald ved lave temperaturer, og det betyder mere komfort for beboerne og bedre mulighed for at udnytte rummene. Om isoleringsværdien siger Peter Krogh:

- Da vinduerne er placeret på nordfacaden, og ligger i skygge, blev vi i samråd med arkitekten enige om at fokusere mere på U-værdien og mindre på g-værdien, da der ikke er solindfald på ruderne.

Fik byfornyelsespris
I 2009 fik Boligforeningen Ringgården Århus Kommunes byfornyelsespris. I kommunens motivering hed det: ”Kaserneboulevarden 14-28 præmieres for en særdeles veludført renovering, med en gennemført detaljering og forståelse for bygningernes oprindelige arkitektur. Med smalle profiler og opdeling af vinduespartierne er der genskabt en fin harmoni i ejendommen. En harmoni der betones med de nye lette brystninger på altanerne.

Der er skabt en fin sammenhæng mellem stueetagens karnapper og de renoverede kviste i tagfladen. Ejendommens kvaliteter er fastholdt og fremhævet gennem en smuk proportionering og detaljering. Den fine detaljering af kvist, altan og vinduespartier fremhæves som gode eksempler til efterfølgelse”.

Bygherre: Boligforeningen Ringgården

  • Kaserneboulevarden 14-28, 8000 Århus C er opført i 1943 i gule facadesten og rødt tegltag
  • Bebyggelsen har 32 lejligheder
  • Husene er disponeret som en rækkehusbebyggelse, og har toetagers boligblokke med to lejligheder på hver etage

Facaderenovering omfattede i hovedtræk:

  • Udskiftning af 107 vinduer
  • Udskiftning af kviste
  • Omfugning af murværk
  • Fugtisolering af kælderydervægge
  • Iboring af nye murbindere
  • Nye kældertrapper